STEP 92 Release

Fire approved in E120/EI120

For use in fire protective doors grade E120/A120/EI120

STEP 92 Release - a double electric strike used for doors with emergency exit devices' due to SS-EN 13637

STEP 92 Release är anpassad till utrymningsdörrar där dörrautomatik och brandkrav ska kombineras med en utrymningsterminal eller en nödöppningsknapp. Elslutblecket öppnar vid en utrymningssituation trots högt tryck på dörren. Elslutblecket har två vridfall anpassade för tryckesfall och cylinderfall i ett dubbelfallås. STEP 92 Release™ hanterar en belastning på 1500N (≈ 150 kg)vid upplåsning. Brandklass upp till E/EI 120.

Elslutbleck i omvänd funktion trots brandkrav och dörrautomatik

Dörren behåller sina brandtillhållande egenskaper trots upplåsning via utrymningsterminal eller brandlarm.

Listtrycksteknik

Både vridfallet för tryckesfall och cylinderfall hanterar listtryck vilket ger en driftsäker öppning med automatiska dörröppnare.

Anpassar utrymningsvägen till automatiska dörröppnare

• Utrymningsterminal - STEP 92 Release är anpassad till nödöppning via utrymningsterminal/nödöppningsknapp enligt SS-EN 13637.
• Listtryck - STEP 92 Release säkerställer att en nödöppningsterminal eller ett brandlarm kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av en folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
• Brandkrav - STEP 92 Release är brandklassat i E/EI 120. Brandtillhållningen står kvar även efter en nödöppning eller upplåsning via brandlarmet.