Mekanisk innsats ST9015

Alt

ST9015 er en kraftig og patentert mekanisk innsats.

ST9015 er en helt mekanisk versjon av de elektriske sluttstykkene STEP 40/90 Preload. Den mekaniske innsatsen er et perfekt alternativ når du vil ha et mekanisk sluttstykke, eller i påvente på et elektrisk sluttstykke som skal monteres. Den mekaniske innsatsen passer i alle uttak som er gjort for STEP 40/90 Preload og kan monteres sammen med akkurat det samme stolpesortimentet.

Kraftfullt konstruksjon for bruk sammen med motorlås

Den mekaniske innsatsen har en meget kraftig konstruksjon og kan monteres sammen med en motorlås. Motorlås med FreeDrive-teknikk kan sammen med kappen også plasseres i daglås posisjon. Innsatsen og FreeDrive-teknikken i motorlåsen sørger for minimalt med slitasje. Motorlåsen kan håndtere den utsatte situasjonen selv om døren åpnes kanskje hundre- eller tusenvis av ganger gjennom dagen.

Den mekaniske innsatsen kan også benyttes sammen med våre solenoid- og mekaniske låser.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway