Dokumentasjon og verktøy

Her har vi samlet alle type dokumenter relevant for produkter, for eksempel installasjonsmanualer, deklarasjoner og CE-sertifikater. Du finner også våre populære guider som vil gjøre det lettere for deg å velge riktig riktig el-sluttstykke eller stolpe.

Stolpeguiden

Med nesten 500 ulike varianter har vi montasjestolper for alle typer karmer og profilsystem. I Stolpeguiden finner du hele sortimentet.

Les mer

Utskiftningsguiden

Spesifikke løsninger som kan forenkle ditt valg av montasjestolpe og el-sluttstykke ved endring av dørfunksjon eller bytte av el-sluttstyk...

Les mer

Prosjekteringsguiden

Benytt Prosjektguiden for å enkelt finne rett løsning til dørmiljøer med ulike krav og funksjoner.

Les mer

Dokumentasjon

Klikk på kategoriene nedenfor for å finne alle typer dokumentasjon som er relevant for våre elektromekaniske låser, f.eks. sertifikater, deklarasjoner og installasjonsmanualer.

Produktstandarder

Alle våre el-sluttstykker er klassifisert fullt ut mot gjeldene norske og europeiske standard for el-sluttstykker, EN-14846. Etter tester hos RISE kan vi legge frem sertifikater og P-merke for våre produkter.

Alle el-sluttstykker er CE-merkede

CE-merket er et symbol som betyr at vi som produsent garanterer at relevante krav er oppfylt og at riktig kontroll er utført. På CE-merkingen kan du lese informasjon om produktets ytelse, for eksempel hvor godt det tåler en brann. Alle STEP el-sluttstyker har deklarasjoner (DOP) og er CE-merket.

El-sluttstykker for branndører

Noen av våre produkter er CE-merket som brannprodukt. Dette er produkter som har gjennomgått og bestått ulike typer branntester som er utført av en uavhengig tredjepart. Vi har produkter som kan brukes i typegodkjente eller CE-merkede dører opp til brannteknisk klasse E / EI120.

El-sluttstykker for sikkerhetsdører

Vi har elektriske sluttstykker som er testet og godkjent for bruk i sikkerhetsdører opp til RC4 (krav til dører i beskyttelsesklasse 3) i henhold til standarden for innbruddsikre dører, SS-EN 1627.

Miljøsystem

Mange av produktene våre er verdsatt i forskjellige typer miljøsystemer, for eksempel SundaHus og Byggvarubedömningen. Miljøsystemene fungerer som et verktøy for enkelt å sammenligne forskjellige produkter med hverandre og deretter kunne gjøre et mer bevisst materialvalg. Du finner produktene våre i deres nettbaserte produktkataloger hos SundaHus og Byggvarubedömningen.

StepLock produktkatalog

I vår produktkatalog finner du hele vårt sortiment av elektromekaniske låser og montasjestolper. Her finner du til og med en selskapspresentasjon og våre populære guider.

Kontakt oss om du vil ha et trykt eksemplar av produktkatalogen.

Installationsanvisningar (FDV)

Her har vi samlet alle installasjonsmanualer  for våre elektromekaniske låser. Installasjonsmanualene inneholder informasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Installasjonsmanualer for montasjestolper finner du du under de respektive stolper.

Deklarationer, DOP

Alle våre elektromekaniske låser har en Deklarasjon og er CE-merket.

Deklarasjonen, eller DOP (declaration of performance), dokumenterer produktenes egenskaper og ligger til grunn for at de skal kunne CE merkes. Dokumentasjonen foregår på samme sett i hele EU, for at det skal vare enkelt å sammenligne ulike produkter med hverandre.

I Deklarasjonene finner du informasjon om hva produktene er tiltenkt å benyttes til, hvem som har produsert produktet og hvor det er testet.

CE sertifikat

Alle våre elektromekaniske låser er CE-merket. Det innebærer at produktene oppfyller kravene i standarden SS-EN 14846:2008.

P-merke sertifikat

Mange av våre produkter er merket med kvalitetsmerket P, RISE-konsernets eget kvalitetsmerke. Det er en frivillig merking som innebærer at et produkt har blitt nøye testet og godkjent av en uavhengig part.

Merkingen innebærer at produktet har blitt typetestet, at produsentens egenkontroll overvåkes av RISE. Minimum for et P-merket produkt er gjeldende lov- og myndighetskrav, men ofte har et P-merket produkt også bestått høyere krav som markedet har satt.

 

 

    Declaration of conformity
  • Declaration of conformity DOC-02-EN

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway