STEP produktdokumentasjon tilgjengelig i Cobuilder

2021-06-12 Nyheter

Vi i StepLock Norway AS jobber alltid for å gi våre produkter en teknisk og kommersiell merverdi. Ved å legge inn vår produktinformasjon i Cobuilder, gjør vi det enda lettere for deg som kunde å finne informasjon, datablader, FDV med mer. Dermed forenkler vi hverdagen til våre kunder med å ta et steg nærmere den heldigitale hverdagen. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss direkte.

Cobuilder tilbyr en digital plattform som er utviklet i tråd med alle relevante internasjonale standarder for datastyring. Plattformen hjelper aktørene i byggenæringen til å få ut det fulle potensialet i produktdata. Korrekte og pålitelige data gir bedre kvalitet på tjenester og time-to-market samt reduserte kostnader og miljøpåvirkning.

Cobuilder er en privateid internasjonal virksomhet med mer enn 120 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og heleide datterselskaper i England, Frankrike og Bulgaria.
Selskapet er strategisk samarbeidspartner til ISO, buildingSMART, CEN og CENELEC og er vinner av flere innovasjonspriser internasjonalt.

Les mer om Cobuilder på www.cobuilder.no.

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway