Mekanisk lås

Mekaniske fallelås og mekaniske rømningslåser, produsert med uovertruffen STEP-kvalitet.

Med det samme høye kravet til kvalitet, følelse og finnish, er det nå mulig å gi hele dørmiljøet samme høye kvalitetsnivå. Med en mekanisk lås som holder samme høye nivå som el-sluttstykket i karmen. Velg mellom mekanisk fallelås og mekanisk rømningslås.

Les mer

Produktguider og løsningsforslag

Våre produktguider og ferdige løsninger inneholder spesifikke løsninger som kan gjøre det lettere for deg å velge el-sluttstykke eller montasjestolpe.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway