Motorlås STEP 552

– for dørmiljøer med høye krav til sikkerhet og dørautomatikk

Motorlås STEP 552 gir muligheten til å oppnå høykvalitets innbruddssikring i kombinasjon med dørautomatikk, brannsikkerhetskrav og rømning i samsvar med EN 179. Utviklet for å tåle hyppig bruk.

Låskassen er laget av rustfritt stål og har en moderne falleplassering med hakereilen i senter av låshuset. Denne kraftige låsen kan installeres i dørmiljøer som brukes hyppig.

For dørmiljøer med de høyeste krav til innbruddssikkerhet

STEP 552 er blant de mest sikre motorlåsene på markedet og kan installeres i dørmiljøer med de høyeste kravene til innbruddssikkerhet. Hakreilen er ekstremt sterk, rask og kan tåle betydelig påkjenning.

Låsen passer til sikkerhetsklassene 1, 2, 3 i henhold til SSF 200 og er sertifisert for høyeste grad av innbruddsbeskyttelse, klasse 5 i henhold til SSF 3522 (FG-310:2), samt Grade 7 i henhold til EN 14846:2008. Den kan inkluderes som en lås i mange anerkjente sikkerhetsdørbeslag for Klasse RC3 og RC4.

STEP 552 har en ekstremt sterk hakreile som også er blokkert og låst i lukket posisjon. Bruddstyrken er 56 kN (5 600 kg). Låsen har også en panikklåsfunksjon.

Rømning og tilbakerømning

Motorlås STEP 552 kan også brukes som en rømningslås i henhold til SSF 3522 klasse 2B sammen med STEP Exit nødutgangsbeslag. Enten med en skråstilt nødutgangsbeslag for alarmerte utganger eller med SplitGo-beslag for kontinuerlig bruk i dørvriderposisjon. Sertifisert i henhold til EN 179:2008.

Under rømning kan styreenheten administrere låsing eller tilbakerømning på flere måter som kan tilpasses lokalens krav eller behov. Kontinuerlig tilbakerømning, tidsstyrt og/eller brannalarmstyrt.

Gjenoppretting av tilbakerømning kan gjøres med en nøkkel, en reset-inngang eller en tilbakestilt brannalarm.

For dørrmiljøer med brannkrav

STEP 552 er CE-merket i henhold til EN 14846:2008 i brannteknisk klasse E/EI120.

Unik automatikkfalle muliggjør åpning med dørautomatikk

STEP 552 har akkurat de samme fine egenskapene og teknikkene som STEP 550. Forskjellen mellom de to motorlåsene er at STEP 552 har en automatikkfalle som viker når døren åpner elektrisk.

Automatikkfallens funksjon

Når døren åpnes elektrisk kan automatikkfallen vike og muliggjør dermed åpning med dørautomatikk. Umiddelbart etter at døren er åpnet, skytes automatikkfallen ut, fester seg i sin posisjon og fungerer som en normal fallen igjen.

STEP 552 er således tilpasset for dørmiljøer hvor du vil ha økt tilgjengelighet og/eller tilpasning for universell utforming.

Brannhold og høy slitestyrke

Ettersom automatikkfallen ser ut som en vanlig falle vil den fordele slitestyrken over hela sin flate. Den sørger til og med for at brannholdet opprettholdes, selv om det skulle oppstå en glippe mellom fallen og sluttstykket. Dette i kombinasjon med STEP listetrykksteknikk gjør at STEP 552 tåler et høyt listetrykk. Dette sikrer en høy driftssikkerhet.

Styreenhet med smarte funksjoner

Styreenheten ST500C benytter seg av kryptert kommunikasjon OSDP AES-128 for låsing, opplåsing og statusindikeringer. Den kan håndtere opp til to motorlås som kan styres individuelt eller synkronisert for tilkobling til adgangskontrollsystem, alarm og andre vesentlige funksjoner.

Valgfrihet for tilbakerømning

Med STEP 552 har du muligheten til å stille inn flere ulike typer av tilbakerømning via styreenheten:

 • Tilbakerømning deaktivert
 • Tilbakerømning aktivert av brannalarm
 • Mekanisk tilbakerømning + evt. via brannalarm
 • Tidsinnstilt tilbakerømning 3–60 min + evt. via brannalarm

Tilbakerømningsfunksjonen tilbakestilles ved bruk av nøkkel, tilbakestillingssignal eller tilbakestilling av brannalarm.

 

Les mer om STEP Styreenheter

 

Manipulasjonsbeskyttet sperre

Låsen har en dobbel blokkering der også hakereilens blokkering er sperret. Sperrens posisjon avleses av en optisk sensor så du kan virkelig stol på at det er låst. Sperren er beskyttet fullstendig noe som ivaretar manipulasjonsbeskyttelse.

FreeDrive®-teknikken minimerer slitasje

STEP 552 er utstyrt med FreeDrive®, den unike og patenterte teknikken som gjør at låsens motor og girboks frikobles helt hver gang døren låses opp mekanisk.

Dette betyr at slitasje minimeres ved bruk av dørvrider, knappvrider, nøkler eller nødutgangsbeslag. Låser med FreeDrive® brukes derfor med fordel sammen med STEP Exit i nødutgangsbeslag og kan brukes tusenvis av ganger hver dag.


Funksjonsbeskrivelse STEP 552
 • Hakereilen og automatikkfallen låser/åpner elektrisk via åpningssignal fra adgangssystem, kodelås, åpneknapp eller lignende. Automatikkfallen kan åpnes elektrisk via åpningssignal selv om hakereilen er i ulåst stilling.
 • Hakereilen låser/åpner mekanisk via sylinderfallrøret.
 • Automatikkfallen dras inn mekanisk via vriderfallrøret med dørvrider fra innside og utside.
 • Automatikkfallen er omstillbar høyre/venstre.

 

FreeDrive® minimerar slitage vid mekanisk användning

FreeDrive® är en teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt. Det gör att slitaget minimeras vid användningen av vred, nyckel eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i dörrar i utrymningsväg och kan användas tusentals gånger varje dag.

Manipulationsskyddad spärrteknik

En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlåsning. Samtidigt känner en indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Kombiner med STEP Exit for å maksimere fordelene med FreeDrive®

STEP 552 i kombinasjon med STEP Exit nødutgangsbeslag gir deg mulighet til å skape en tryggere rømningsvei. Alt tilbehør er sertifisert i henhold til EN 179: 2008.

FreeDrive® teknikken frikobler motoren og girboksen, noe som betyr at de aldri påvirkes av bruk av nødutgangsbeslaget. Slitasje på motor og girboks minimert – selv om beslaget benyttes hyppig gjennom hele dagen.

Gå til STEP Exit for STEP 552

Security: Klasse 5 SSF-3522
Security: Grade 7 EN 14846
Branngodkjent: E/EI 120
Sertifisert i henhold til: EN 179:2008
Factory tested: 1 700 000 cykler
Funksjonsbeskrivelse
 • Hakereilen og automatikkfallen låser/åpner elektrisk via åpningssignal fra adgangssystem, kodelås, åpneknapp eller lignende. Automatikkfallen kan åpnes elektrisk via åpningssignal selv om hakereilen er i ulåst stilling.
 • Hakereilen låser/åpner mekanisk via sylinderfallrøret.
 • Automatikkfallen dras inn mekanisk via vriderfallrøret med dørvrider fra innside og utside.
 • Automatikkfallen er omstillbar høyre/venstre.
Sertifikat
 • Sertifisert i Klasse 5 i henhold til SSF 3522 (FG).
 • Sertifisert i Grade 7 i henhold til EN 14846.
 • Sertifisert i Grade L for korrosjon, temperaturer og luftfuktighet som tilsvarer høyeste stilte krav i henhold til EN 14846.
 • Sertifisert for brannklassifiserte dører i Grade F (120 min) i henhold til EN 14846:2008.
 • Sertifisert for rømning i henhold til EN 179:2008.
Produktegenskaper
 • Låses opp på mindre enn 0,1 sekund.
 • Moderne falle-/reileplassering.
 • 56 kN (5 600 kg) bruddstyrke.
 • Panikklåsfunksjon.
 • Låskasse i rustfritt stål.
 • FreeDrive®-teknikk.
 • Manipulasjonsbeskyttet sperreteknikk.
 • 50 mm backset.
 • Kryptert kommunikasjon OSDP AES-128.
 • Strømforbruk: 24 V DC: 59 mA.
 • Garanterer åpning til tross for listetrykk på opptil 80 kg.
 • Rømning og tilbakerømning ivaretas sammen med STEP Exit nødutgangs­beslag for motorlås. Styreenheten håndterer tilbakerømning. Sertifisert i henhold til EN 179:2008.
Statusindikatorer for
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Fire programmerbare AUX-utganger. Velg mellom følgende:
  • Vital open (dør åpen)
  • Vital closed (dør lukket og låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dørautomatikk etter opplåsing)
Miljø
 • Styreenheten kan håndtere temperaturer fra -5 til +70 grader.
 • Låsen tåler temperaturer fra -20 til +70 grader.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST552 5868165 STEP 552 Motorlås. Inkluderer ST552, 20 cm kabel med adapter ST0917H, borrbeskyttelse ST1199 samt skrue- og kontaktsett ST1192.
ST552LB 5868166 STEP 552 Motorlås og styreenhet sett. Inkluderer ST552, STEP Styreenhet ST500C, 20 cm kabel med adapter ST0917H, borrbeskyttelse ST1199 samt skrue- og kontaktsett ST1192.
ST552KPL 5868167 STEP 552 komplett sett. Inkluderer ST552, STEP Styreenhet ST500C, STEP karmoverføring ST1283, 10 m halogenfri kabel ST0916H, mekanisk sluttstykke ST9009-15, kabel med adapter ST0917H, borrbeskyttelse ST1199 samt skrue- og kontaktsett ST1192.
Strømførbruk STEP 552
 • Spenning: 10-30 V AC/DC.
 • Strømførbruk i upåvirket tilstand: 70,8 mA ved 24 V DC.

For dimensjonering av strømforsyningen, se installasjonsmanualen.

Målsatt tegning STEP 552

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway