Motorlås STEP 552

– motorlås for dørmiljøer med dørautomatikk

Med STEP 552 har du nå muligheten til å kombinere høyeste krav til innbruddssikkerhet døgnet rundt, uten at det går på bekostning av rømning/tilbakerømning, brann og tilgjengelighet – i en og samme motorlås!

Den unike automatikkfallen muliggjør åpning med dørautomatikk. STEP 552 er spesielt utviklet for dørmiljøer med de absolutt tøffeste kravene til innbruddssikkerhet men hvor du samtidig vil kunne åpne døren med dørautomatikk og ha mulighet for brannhold.

Selvfølgelig er også denne låsen utstyrt med vår patenterte listetrykksteknikk som sørger for at låsen tåler et meget høyt listetrykk.

For dørmiljøer med brannkrav

STEP 552 er godkjent i brannteknisk klasse E/EI120.

Unik automatikkfalle muliggjør åpning med dørautomatikk

STEP 552 har akkurat de samme fine egenskapene og teknikkene som STEP 550. Forskjellen mellom de to motorlåsene er at STEP 552 har en automatikkfalle som viker når døren åpner elektrisk.

Automatikkfallens funksjon

Når døren åpnes elektrisk kan automatikkfallen vike og muliggjør dermed åpning med dørautomatikk. Umiddelbart etter at døren er åpnet, skytes automatikkfallen ut, fester seg i sin posisjon og fungerer som en normal fallen igjen.

STEP 552 er således tilpasset for dørmiljøer hvor du vil ha økt tilgjengelighet og/eller tilpasning for universell utforming.

Brannhold og høy slitestyrke

Ettersom automatikkfallen ser ut som en vanlig falle vil den fordele slitestyrken over hela sin flate. Den sørger til og med for at brannholdet opprettholdes, selv om det skulle oppstå en glippe mellom fallen og sluttstykket. Dette i kombinasjon med STEP listetrykksteknikk gjør at STEP 552 tåler et høyt listetrykk. Dette sikrer en høy driftssikkerhet.

Styreenhet med smarte funksjoner

Styreenheten benytter seg av kryptert kommunikasjon AES-128 for låsing, opplåsing og statusindikeringer. Den kan håndtere opp til to motorlås som kan styres individuelt eller synkronisert for tilkobling til adgangskontrollsystem, alarm og andre vesentlige funksjoner. Styreenheten håndterer tilbakerømning og daglås.

Les mer om STEP Styreenhet

 

For dørmiljøer med de høyeste krav til sikkerhet.

Den teknisk designede hakereilen er ekstremt sterk, rask og tåler store påkjenninger. Låskassen er produsert i rustfritt stål og har en moderne falleplassering med hakereilen i senter av låshuset. Låsen kan benyttes i dørmiljøer med de absolutt tøffeste krav til innbruddssikring. Sertifisert i klasse 5 i henhold til SSF 3522, samt Grade 7 i henhold til EN 14846.

FreeDrive®-teknikken minimerer slitasje

FreeDrive®-teknikken frikobler motoren og giret ved mekanisk betjening, noe som innebærer at de aldri påvirkes ved bruk av vrider eller nødutgangsbeslag. Dermed minimeres påvirkningen av motor og gir – selv om beslaget betjenes kanskje hundrevis av ganger gjennom dagen.

Låser med FreeDrive® benyttes derfor med fordel sammen med STEP Exit i dører i rømningsvei og kan benyttes med høy brukerfrekvens.

Manipulasjonsbeskyttet sperreteknikk

En sperrefunksjon sperrer hakereilen automatisk ved utlåsing. Samtidig leses en indikering av sperrens posisjon slik at du kan stole på at det virkelig er låst. Sperren er totalt beskyttet mot tilgang og ivaretar dermed beskyttelse mot manipulasjon.

Flere muligheter for tilbakerømning

Med STEP 552 har du muligheten til å stille inn flere ulike typer av tilbakerømning via styreenheten:

 • Tilbakerømning deaktivert
 • Tilbakerømning aktivert av brannalarm
 • Mekanisk tilbakerømning + evt. via brannalarm
 • Tidsinnstilt tilbakerømning 3–60 min + evt. via brannalarm

Tilbakerømningsfunksjonen tilbakestilles ved bruk av nøkkel, tilbakestillingssignal eller tilbakestilling av brannalarm.

Funksjonsbeskrivelse
 • Hakereilen og automatikkfallen låser/åpner elektrisk via åpningssignal fra adgangssystem, kodelås, åpneknapp eller lignende. Automatikkfallen kan åpnes elektrisk via åpningssignal selv om hakereilen er i ulåst stilling.
 • Hakereilen låser/åpner mekanisk via sylinderfallrøret.
 • Automatikkfallen dras in mekanisk via vriderfallrøret med dørvrider fra innside og utside.
 • Automatikkfallen er omstillbar høyre/venstre.

 

Enestående bruk i nødsituasjon med STEP Exit nødutgangsbeslag

STEP 552 i kombinasjon med STEP Exit nødutgangsbeslag gir deg mulighet til å skape en tryggere rømningsvei. Alt tilbehør er sertifisert i henhold til EN 179: 2008.

Gå til STEP Exit for STEP 552

 

FreeDrive®-teknikken gir produktene en uslåelig livslengde

FreeDrive®-teknikken frikobler motoren og giret ved mekanisk betjening, noe som innebærer at de aldri påvirkes ved bruk av vrider eller nødutgangsbeslag. Dermed minimeres påvirkningen av motor og gir – selv om beslaget betjenes kanskje hundrevis av ganger gjennom dagen.

ALT


 

Security: Klasse 5 SSF-3522
Security: Grade 7 EN 14846
Branngodkjent: E/EI 120
Sertifisert i henhold til: EN 179:2008
Factory tested: 1 700 000 cykler
Funksjonsbeskrivelse
 • Hakereilen og automatikkfallen låser/åpner elektrisk via åpningssignal fra adgangssystem, kodelås, åpneknapp eller lignende. Automatikkfallen kan åpnes elektrisk via åpningssignal selv om hakereilen er i ulåst stilling.
 • Hakereilen låser/åpner mekanisk via sylinderfallrøret.
 • Automatikkfallen dras in mekanisk via vriderfallrøret med dørvrider fra innside og utside.
 • Automatikkfallen er omstillbar høyre/venstre.
Sertifikat
 • Sertifisert i klasse 5 i henhold til SSF 3522.
 • Sertifisert i Grade 7 i henhold til EN 14846.
 • Sertifisert i Grade L for korrosjon, temperaturer og luftfuktighet som tilsvarer høyeste stilte krav i henhold til EN 14846.
 • Sertifisert for brannklassifiserte dører i Grade F (120 min) ihenhold til EN 14846:2008.
Produktegenskaper
 • Låses opp på mindre enn 0,1 sekund.
 • Moderne falle-/reileplassering.
 • 5600 kg bruddstyrke.
 • Styreenheten håndterer daglås.
 • Låskasse i rustfritt stål.
 • FreeDrive®-teknikk.
 • Manipulasjonsbeskyttet sperreteknikk.
 • 50 mm backset.
 • Kryptert kommunikasjon AES-128.
 • Strømforbruk: 24 V DC: 59 mA.
 • Garanterer åpning til tross for listetrykk på opptil 80 kg.
 • Tilkobling til motorlåsen skjer via RS-485.
 • Forberedt for OSDP.
 • Rømning og tilbakerømning ivaretas sammen med STEP Exit nødutgangs­beslag for motorlås. Styreenheten håndterer tilbakerømning. Sertifisert i henhold til EN 179:2008.
Miljø
 • Styreenheten kan håndtere temperaturer fra -5 til +70 grader.
 • Låsen tåler temperaturer fra -20 til +70 grader.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST552 5868165 STEP 552 Motorlås. Inkluderer ST552, 20 cm kabel med adapter ST0917, borrbeskyttelse ST1199 samt skrue- og kontaktsett ST1192.
ST552 LB 5868166 STEP 552 Motorlås og styreenhet sett. Inkluderer ST552, STEP Styreenhet ST500C, 20 cm kabel med adapter ST0917, borrbeskyttelse ST1199 samt skrue- og kontaktsett ST1192.
ST552 KPL 5868167 STEP 552 komplett sett. Inkluderer ST552, STEP Styreenhet ST500C, STEP karmoverføring ST1283, 10 m halogenfri kabel ST0916, mekanisk sluttstykke ST9009-15, kabel med adapter ST0917, borrbeskyttelse ST1199 samt skrue- og kontaktsett ST1192.
Strømførbruk STEP 552
 • Spenning: 10-30 V AC/DC.
 • Strømførbruk i upåvirket tilstand: 70,8 mA ved 24 V DC.

For dimensjonering av strømforsyningen, se installasjonsmanualen.

Målsatt tegning STEP 552

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway