Nødutgangsbeslag STEP Exit SplitGo

Tilpasset slagdører i rømningsvei hvor du ønsker å skape en sikker rømning.

Store fordeler med unik splitfunksjon

Splitfunksjon SplitGo i kombinasjon med FreeDrive®-teknikken i motorlås STEP 550 og STEP 552 gir deg muligheten til å bruke motorlåser på en helt ny måte. På denne måten får døren en unik brukervennlighet, uten at det går på bekostning av innbruddsbeskyttelsen.

 • SplitGo gjør det mulig å benytte splithandtaket på vriderfallen, slik at innvendig dørvrider foretar en fullstendig mekanisk opplåsing av døren, mens utvendig dørvrider kun påvirker låsens vriderfalle.
 • SplitGo sørger for at rømningen ikke kan blokkeres med utvendig dørvrider.
Unik FreeDrive® forlenger dørmiljøets levetid

Motorlås STEP 550/552 er utstyrt med FreeDrive®. Den unike teknikken frikobler motoren i både låst og ulåst stilling, noe som betyr at låsen kan benyttes elektrisk og mekanisk uavhengig av hverandre. Låsen kan derfor med fordel brukes sammen med nødutgangsbeslag.

Sertifisert i henhold til kravene i EN 179 sammen med STEP 550 motorlås. 

Nødrømning og normal utpassering fra innsiden av døren gjøres ved å benytte det godkjente nødutgansbeslaget som er plassert der dørvrider normalt er montert. Splitfunksjonen i beslaget gjør at innsidens vrider drar inn både vriderfalle og hakereile, slik at døren kan åpnes. Utvendig dørvrider benyttes for å åpne døren fra utsiden etter autorisert åpningssignal. Motorlåsen kan stilles til å låse ved lukking eller i forbli ulåst for tilbakerømning.

Produktet er branngodkjent sammen med STEP motorlås. Oppfyller kravene til låseklasse 2B i henhold til SSF 3522.

Elegant design og valgfri utførelse

STEP Exit har et robust og elegant design. Velg mellom ulike typer funksjon på utsiden, utførelse og om beslaget skal være egnet for høyre- eller venstrehengsled dør.

* R=Høyrehengslet dør, L= Venstrehengslet dør, 1=Bøstet rustfritt stål, 2=Blankpolert rustfritt stål.

Branngodkjent
Sertifisert i henhold til: EN 179:2008
Factory tested: 1 700 000 cykler
Tekniske data
 • Category of use: Grade 3.
 • Durability: Grade 7.
 • Door mass: Grade 7.
 • Safety: Grade 1.
 • Corrosion resistance: Grade 4.
 • Security: Grade 5 (5000 N).
 • Projection of operating element: Grade 2 (projection up to 100 mm).
 • Type of operation: Type A (lever handle).
 • Field of door application: Category A.
 • Branngodkjent.
 • Tilpasset for runde og ovale skandinaviske sylindere.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST17910-R-1 STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
ST17910-L-1 STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
ST17910-R-2 STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
ST17910-L-2 STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden
Målsatt tegning ST17910

 

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway