Nødutgangsbeslag STEP Exit

– Nødutgangsbeslag med splitfunksjon for slagdører i rømningsvei hvor du ønsker å skape en sikker rømning.

Sertifisert i henhold til kravene i EN 179 sammen med STEP 550 motorlås.

Nødrømning skjer fra innsiden med ett grep ved å benyttes det godkjente nødutgangsbeslaget som er plassert der låssylinder normalt er montert. Den nedre vrideren betjener kun vriderfallen. Motorlåsen kan stilles til å låse ved lukking eller i forbli ulåst for tilbakerømning.

Produktet er branngodkjent sammen med STEP 550 motorlås. Oppfyller kravene til låseklasse 2B i henhold til SSF 3522.

Unik FreeDrive® forlenger dørmiljøets levetid

Motorlås STEP 550 er utstyrt med FreeDrive®. Den unike teknikken frikobler motoren i både låst og ulåst stilling, noe som betyr at låsen kan benyttes elektrisk og mekanisk uavhengig av hverandre. Låsen kan derfor med fordel brukes sammen med nødutgangsbeslag.

Elegant design med valgfri utførelse

STEP Exit har et robust og elegant design. Velg mellom ulike typer funksjon på utsiden, utførelse og om beslaget skal være egnet for høyre- eller venstrehengsled dør.


 

Branngodkjent
Sertifisert i henhold til: EN 179:2008
Factory tested: 1 700 000 cykler
Tekniske data

• Category of use: Grade 3.
• Durability: Grade 7.
• Door mass: Grade 7.
• Safety: Grade 1.
• Corrosion resistance: Grade 4.
• Security: Grade 5 (5000 N).
• Projection of operating element: Grade 2 (projection up to 100 mm).
• Type of operation: Type A (lever handle).
• Field of door application: Category A.
• Branngodkjent.
• Tilpasset for runde og ovale skandinaviske sylindere.

Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST17920-R-1 STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
ST17920-L-1 STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
ST17920-R-2 STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
ST17920-L-2 STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre. Nødrømning via øvre vrider på innsiden. Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.
Målsatt tegning STEP Exit ST17920

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway