» Montasjestolper  |  » Koblingsskjema

El-sluttstykke STEP 28E Secure

– FG godkjent el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

STEP 28E Secure er et reile-sluttstykke som gjør det mulig å kombinere krav til sikkerhet, brannkrav og rømning med dørautomatikk eller håndtak.

Sertifisert for innbruddsbeskyttelse i klasse 2A og 2B i henhold til SSF 3522 (FG-310:2).

Branngodkjent opp til E/EI 60.

Funksjon i normal drift

STEP 28E Secure har to separate styrbare el-sluttstykker. Det øvre sikrer avlåsning for låsens hakereile, men det nedre holder døren stengte på vridefallen. Låskassen i døren er låst slik at hakereilen og fallen holdes fast i STEP 28E Secure. Ved opplåsning av døren frigjøres begge el-sluttstykker i STEP 28E Secure elektrisk via en trykk-knapp eller med kort/kode. Deretter vil dørautomatikken, dørhåndtak eller nøkkel benyttes.

Rømning- og brannkrav i rettvendt og omvendt funksjon

STEP 28E Secure monteres ofte med rømningslås i henhold til SS-EN 179 der brannkrav og rømning skal kombineres med dørautomatikk. STEP 28E Secure muliggjør nødåpning via rømningsbryter i et brannskille.

STEP 28E Secure benyttes når dørautomatikk eller håndtak skal kombineres med krav til høy sikkerhet og/eller brannklassifisering. El-sluttstykket benyttes sammen med falle-hakereilelås eller felle-reilelås, noe som gir en høy innbruddssikkerhet, kravet til lukking ivaretas av vriderfallen.

Dersom låsen er utstyrt med godkjent rømningsbeslag i henhold til  EN 179 kan døren åpnes fra innsiden ved brann eller annen fare. Etter rømning holder fallen døren stengt i det nedre sluttstykket . innpassering fra utsiden skjer deretter med kort/kode og håndtak/dørautomatikk. Ved montering av utvendig dørvrider gir også mulighet for tilbakerømning.

I omvendt funksjon tillater STEP 28E Secure at rømningsfunksjonen styres av en nødbryter hvoretter døren kan åpnes mekanisk fra den side som er utstyrt med dørvrider. Sluttstykker for reilen låser da i omvendt funksjon (ulåst uten spenning) og det nedre sluttstykket låser i rettvendt funksjon (låst uten spenning).

Ved brann eller annen fare vil brannvalarmen sette døren i ulåst stilling og døren er lukket kun på vriderfallen som betjenes av dørvrider. Døren beholder da sin lukkerkrav med tanke på brann og åpnes mekanisk fra den side som har dørvrider. Dørautomatkk kan også aktiveres.

Adgangskontroll også etter rømning

Etter at døren er låst opp med nøkkel, rømningsbeslag, nødbryter eller via brannalarm, gir en dørvrider mulighet for tilbakerømning. Et håndtak montert på utsiden gir fortsatt adgangskontroll via åpning via kort/kode.

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er lit skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terkelen. STEP 28E Secure er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opp til 500 kg.

Stort utvalg av montasjestolper

Til STEP 28E Secure finnes et stort utvalg montasjestolper i rustfritt stål.

STEP 28E Secure Regelelslutbleck

Funksjonsbeskrivelse
 • Den øvre leppen/el-sluttstykket aktiveres elektrisk via adgangssystem, kodelås eller lignende og låser opp (rettvendt funksjon).
 • Den øvre leppen/el-sluttstykket aktiveres elektrisk via adgangssystem, kodelås eller lignende og blir låst (omvendt funksjon).
 • Den nedre leppen/el-sluttstykket aktiveres elektrisk via adgangssystem, kodelås eller lignende og låser opp.
 • Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.
 • Adgangssystemet vil med hjelp av sperrekontakten vite om det øvre el-sluttstykket er låst eller ulåst.
 • Velg om el-sluttstykket skal passe til høyre- eller venstrehengslet dør, ha rettvendt eller omvendt funksjon, 24 V eller 12 V samt hvilken tykkelse som gjelder for låskassens reile.

Se funktsjonstabell

Sertifikat
 • Durability: Grade Y i henhold til SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M i henhold til SS-EN 14846.
 • Security: Grade 7 i henhold til SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 3 (rettvendt) Grade 1 (omvendt) i henhold til SS-EN 14846.
 • Branngodkjent opp til brannteknisk klasse E/EI 60.
Tekniske data
 • Mikrobryter, enpolet vekslende, maks 30 V DC, 1 A.
 • Bruddstyrke over 15 kN (≈ 1 500 kg).
 • Garanterer åpning tross listetrykk på 5 kN (≈ 500 kg) i rettvendt og omvendt funksjon.
 • Sjokksikker.
 • 5 meter tilkoblingskabel er inkludert.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST280-AE 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-AE 7 mm 10 M El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 10 m kabel.
ST280-AE 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-AE 9 mm 10 M El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 10 m kabel.
ST280-AE12 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-AE12 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-BE 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-BE 7 mm 10 M El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 10 m kabel.
ST280-BE 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-BE 9 mm 10 M El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 10 m kabel.
ST280-BE12 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-BE12 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-CE 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-CE 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-CE12 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-CE12 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-DE 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-DE 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-DE12 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST280-DE12 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-AE 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-AE 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-AE12 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-AE12 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-BE 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-BE 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-BE12 7 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-BE12 9 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset moderne falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-CE 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-CE 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-CE12 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-CE12 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-DE 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-DE 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-DE12 10 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
ST281-DE12 12 mm El-sluttstykke STEP 28E Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre. Tilpasset klassisk falleplassering. Inkludert 5 m kabel.
Strømforbruk STEP 28 E Secure
Rettvendt funksjon
 • 24 V DC  + 15 % – 10 %. 500 mA ulåst
 • 12 V DC +15 % – 10 %. 1000 mA ulåst
Omvendt funksjon
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 267 mA max, 126 mA låst.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 534 mA max, 98 mA låst.

Strømforbruk 0 mA i upåvirket tilstand (rettvendt = låst, omvendt = ulåst)

Koblingsskjema STEP 28E Secure

Målsatt tegning STEP 28E Secure

Montasjestolper

I stolpeguide er hele sortimentet samlet. Angi produktkategorie og bruk filtrene for å se hvilken produkt som er best egnet i ditt dørmiljø.

Klikk her for å komme til stolpeguiden

Tilbehør

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway