» Montasjestolper  |  » Koblingsskjema

El-sluttstykke STEP 30 Preload

– El-sluttstykke med minimale dimensjoner og listetrykkteknikk

STEP 30 Preload er et lite elektrisk sluttstykke som er tilpasset for å erstatte eksisterende enkle elektriske sluttstykker og skape et pålitelig dørmiljø, selv i eldre dørmiljøer. Listetrykkteknikken gjør at låsen åpner selv om døren er utsatt for trykk.

Nytt liv i eldre dørmiljøer

STEP 30 Preload kan benyttes som en erstatter for eksisterende enkle el-sluttstykker. STEP 30 Preload er en enestående mulighet for å ivareta et driftssikker og velfungerende dørmiljø selv i eldre dørmiljøer.

Felles med de andre produktene i denne serien har STEP 30 Preload en myk gange som forbedrer opplevelsen ved bruk av døren.

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terskelen. STEP 30 Preload er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opptil 40 kg.

 • Tetningslister og trykkforskjeller – listetrykksfunksjonen gjør at døren alltid kan låses opp, selv om dørlåsen står i spenn mot el-sluttstykket.
 • Dørautomatikk – listetrykksfunksjonen i kombinasjon med en rask opplåsing gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for å sette seg fast.
 • Rømningsdører – listetrykksfunksjonen sørger for at brannalarmen kan oppheve låsingen tross trykk mot døren som følge av press fra folkemasser, tetningslister, trykkforskjeller eller dører som har seget.
Montasjestolper

Til STEP 30 Preload finnes et stort utvalg montasjestolper i rustfritt stål som får enhver dør til å fungere optimalt.

STEP 30 Preload Elslutbleck

Funksjonsbeskrivelse

Vendbar, passer til høyre- og venstredør.

ST30 Rettvendt funksjon. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir ulåst.

ST300 Rettvendt funksjon og mikrobryter. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir ulåst. Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.

ST31 Omvendt funksjon. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst.

ST301 Omvendt funksjon og mikrobryter. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst. Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.

ST35 Omstillbar funksjon. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst eller ulåst avhengig av sluttstykkets innstilling.

ST305 Omstillbar funksjon og mikrobryter. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst eller ulåst avhengig av sluttstykkets innstilling. Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.

Sertifikat
 • Durability: Grade X i henhold til SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M i henhold til SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 i henhold til SS-EN 14846.
Tekniske data
 • Mikrobryter, enpolet vekslende, maks 30 V DC, 1A.
 • Beskyttelsesdiode er innebygget.
 • Bruddstyrke 6 kN (≈ 600 kg).
 • Garanterer åpning tross listetrykk på opp til 0,4 kN (≈ 40 kg) i rettvendt og omvendt funksjon.
 • Sjokksikker.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST30 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Rettvendt funksjon 24 V DC.
ST30-12 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Rettvendt funksjon 12 V DC.
ST300 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Rettvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST300-12 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Rettvendt funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
ST31 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC.
ST31-12 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omvendt funksjon 12 V DC.
ST301 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST301-12 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST35 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omstillbar funksjon 24 V DC.
ST35-12 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omstillbar funksjon 12 V DC.
ST305 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omstillbar funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST305-12 El-sluttstykke STEP 30 Preload. Omstillbar funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
Strømforbruk i rettvendt og omvendt funksjon
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strømforbruk 0 mA i upåvirket tilstand (rettvendt = låst, omvendt = ulåst).

For dimensjonering av strømforsyningen, se installasjonsmanualen.

 

Koblingsskjema STEP 30 Preload uten og med mikrobryter

Målsatt tegning STEP 30 Preload

Montasjestolper

I stolpeguide er hele sortimentet samlet. Angi produktkategorie og bruk filtrene for å se hvilken produkt som er best egnet i ditt dørmiljø.

Klikk her for å komme til stolpeguiden

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway