» Montasjestolper  |  » Koblingsskjema

El-sluttstykke STEP 48 Preload

– El-sluttstykke med fast uttak for utlåsning av reile/hakereile

STEP 48 Preload har et fast uttak der låskassens hakereile eller rett reile kan låses ut, slik at dørens adgangskontrollanlegg, kodelås eller dørautomatikk blokkeres.

Driftssikkerhet og enkel installasjon med minimale dimensjoner

Kombinasjonen av STEPs unike listetrykkteknikk og minimale dimensjoner gir elsluttstykket en høy driftssikkerhet og enkel installasjon i så godt som alle dørmiljøer.

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terskelen. STEP 48 Preload er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opptil 40 kg.

 • Tetningslister og trykkforskjeller – listetrykksfunksjonen gjør at døren alltid kan låses opp, selv om dørlåsen står i spenn mot el-sluttstykket.
 • Dørautomatikk – listetrykksfunksjonen i kombinasjon med en rask opplåsing gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for å sette seg fast.
 • Rømningsdører – listetrykksfunksjonen sørger for at brannalarmen kan oppheve låsingen tross trykk mot døren som følge av press fra folkemasser, tetningslister, trykkforskjeller eller dører som har seget.

STEP 48,-98 utan kolvkontakt

st4880-step-48-98

Mikrobryter for reile som tilbehør

Til STEP 48 Preload er det mulig å installere en mikrobryter for reile. Denne kan benyttes for å automatisk blokkere dørens adgangskontrollsystem/kodelås eller dørautomatikk når låskassens reile eller hakereile er låst ut. Mikrobryteren for reile er enkel å installere og passer for rett reile og hakereile, samt både for høyre- og venstredør. Dimensjoner 59x35x24 mm.

Stort utvalg av montasjestolper i rustfritt stål

STEP 48 Preload deler stolpesortiment med STEP 40/90/98 Preload.

Funksjonsbeskrivelse

Vendbar, passer til høyre- og venstredør.

ST480 Rettvendt funksjon. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir ulåst.

ST4800 Rettvendt funksjon og mikrobryter. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir ulåst. Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.

ST481 Omvendt funksjon. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst.

ST4801 Omvendt funksjon og mikrobryter. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst. Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.

ST485 Omstillbar funksjon. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst eller ulåst avhengig av sluttstykkets innstilling.

ST4805 Omstillbar funksjon og mikrobryter. Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystemet, kodelås eller lignende, og blir låst eller ulåst avhengig av sluttstykkets innstilling. Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.

Sertifikat
 • Durability: Grade X i henhold til SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M i henhold til SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 i henhold til SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
Tekniske data
 • Mikrobryter, enpolet vekslende, maks 30 V DC, 1A.
 • Beskyttelsesdiode er innebygget.
 • Bruddstyrke 11 kN (≈ 1 100 kg).
 • Garanterer åpning tross listetrykk opptil 0,4 kN (≈ 40 kg) i rettvendt og omvendt funksjon.
 • Sjokksikker.
 • Tilpasset for utlåsning av hakereile eller rett reile.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST480 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Rettvendt funksjon 24 V DC.
ST480-12 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Rettvendt funksjon 12 V DC.
ST4800 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Rettvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST4800-12 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Rettvendt funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
ST481 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC.
ST481-12 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omvendt funksjon 12 V DC.
ST4801 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST4801-12 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omvendt funksjonn 12 V DC inkludert mikrobryter.
ST485 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omstillbar funksjon 24 V DC.
ST485 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omstillbar funksjon 12 V DC.
ST4805 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omstillbar funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST4805-12 El-sluttstykke STEP 48 Preload. Omstillbar funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
Strømforbruk STEP 48 Preload i rettvendt og omvendt funksjon
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strømforbruk 0 mA i upåvirket tilstand (rettvendt = låst, omvendt = ulåst).

For dimensjonering av strømforsyningen, se installasjonsmanualen.

Koblingsskjema STEP 48 Preload

Målsatt tegning STEP 48 Preload

Montasjestolper

I stolpeguide er hele sortimentet samlet. Angi produktkategorie og bruk filtrene for å se hvilken produkt som er best egnet i ditt dørmiljø.

Klikk her for å komme til stolpeguiden

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway