STEP 90 Preload

– Branngodkjent el-sluttstykke med listetrykkteknikk

STEP 90 Preload er markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk.

CE-merket i henhold til SS-EN 14846: 2008 i brannteknikk klasse E / EI120.

Driftssikkerhet med minimale dimensjoner

STEP 90 Preload har meget høy ytelse og har blitt testet for å håndtere en høy åpningsfrekvens. Bruddstyrken er 900 kg, og innfestingen kan foretas med bakkantskruer.

Finnes i omstillbar versjon, noe som innebærer at funksjonen (rettvendt eller omvendt) enkelt velges og endres under installasjonen. Dette gir en større fleksibilitet og lavere logistikkostnader.

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terskelen. STEP 90 Preload er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opp til 40 kg.

 • Tetningslister og trykkforskjeller – listetrykksfunksjonen gjør at døren alltid kan låses opp, selv om dørlåsen står i spenn mot el-sluttstykket.
 • Dørautomatikk – listetrykksfunksjonen i kombinasjon med en rask opplåsing gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for å sette seg fast.
 • Rømningsdører – listetrykksfunksjonen sørger for at brannalarmen kan oppheve låsingen tross trykk mot døren som følge av press fra folkemasser, tetningslister, trykkforskjeller eller dører som har seget.
Estetisk montasje og enkel installasjon

STEP 90 Preload er markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. De minimale dimensjonene H90 B25 D28 gir en pen og enkel montasje i så godt som alle dørmiljøer. Montasjealternativene er mange og montasjestolper finnes til og med for innerdørsluttstykke 150 mm og sikkerhetssluttstykke 200 mm for Connect, Modul och Smalprofil.

Stort utvalg montasjestolper i rustfritt stål

Til STEP 90 Preload finnes et stort utvalg montasjestolper i rustfritt stål og deler sortiment med STEP 40/48/98 Preload och STEP 90 Release.

Finn den rette stolpen for dette produktet
 • Durability: Grade X i henhold til SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M i henhold til SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 i henhold til SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 i henhold til SS-EN 14846.
 • Testet og sertifisert for brannmotstand opp til klasse F (E / EI 120) i henhold til SS-EN 14846: 2008.
 • Mikrobryter, enpolet vekslende, maks 30 V DC, 1A.
 • Beskyttelsesdiode er innebygget.
 • Indikering for status på at døren er lukket/åpen (gjelder for produkter med mikrobryter).
 • Bruddstyrke 9 kN (≈ 900 kg).
 • Garanterer åpning tross listetrykk på opp til 0,4 kN (≈ 40 kg) i rettvendt og omvendt funksjon.
 • Sjokksikker.
 • Vendbar, passer til høyre- og venstredør.
 • Skruehull for skråstilte skruer i el-sluttstykkets bakkant.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST90 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Rettvendt funksjon 24 V DC.
ST90-12 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Rettvendt funksjon 12 V DC.
ST900 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Rettvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST900-12 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Rettvendt funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
ST91 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC.
ST91-12 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omvendt funksjon 12 V DC.
ST901 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omvendt funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST901-12 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omvendt funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
ST95 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omstillbar funksjon 24 V DC.
ST95-12 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omstillbar funksjon 12 V DC.
ST905 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omstillbar funksjon 24 V DC inkludert mikrobryter.
ST905-12 El-sluttstykke STEP 90 Preload. Omstillbar funksjon 12 V DC inkludert mikrobryter.
Strømforbruk STEP 90 Preload i rettvendt og omvendt funksjon
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 220 mAh / max 600 mA.

Strømforbruk 0 mA i upåvirket tilstand (rettvendt = låst, omvendt = ulåst)

Koblingsskjema STEP 90 Preload med og uten mikrobryter

Målsatt tegning STEP 90 Preload

Tilbehør

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway