1800-tallet møter det 21. århundre!

Breitorget består av 13 hus som ble bygget på 1800-tallet. Mange mennesker har bodd her, og de hadde begrenset plass! De fleste av dem var håndverkere, og det var mange forskjellige yrker representert: snekkere, smeder, gjørtlere, urmakere, kjøpmenn, skomakere, sjømenn, frisører, kopperslagere, skippere, og mye mer.

Breitorget har vist imponerende evne til å tilpasse seg og fornye seg i takt med tiden. Gjennom årene har det gjennomgått flere oppgraderinger og endringer som har bidratt til å bevare sin relevans og funksjonalitet.

Eierne og ledelsen av bygget har kontinuerlig investert i vedlikehold og oppgraderinger for å sikre at det møter de skiftende behovene til brukerne. Dette har bidratt til byggets evne til å forbli en viktig del av lokalsamfunnet og forretningsverdenen. Kort sagt har bygget klart å henge med i tiden ved å være fleksibelt, tilpasningsdyktig og investeringsvillig, og det forblir en verdifull ressurs for dem som bruker det.

StepLock Access Porttelefonen og adgangskontroll er valgt ut ifra hensyn til byggets karakter. Det er benyttet produkter med både fysiske- og virtuelle brukergrensesnitt.

Når en besøkende som skal besøke en av leietakerne på Breitorget ringer via den installerte porttelefonen, kobles samtalen fra porttelefonen til bedriftens svarapparat eller en av mottakerens smarttelefoner via STEP-appen.

Porttelefonen har touch display og innebygget kamera og talefunksjon. Takket være den innebygde RFID- leseren fungerer porttelefonen også som kortleser.

Med den virtuelle kortleseren som opereres via QR kode er det ikke engang nødvendig at det lastes ned en app.

Slik bruker du den:
Med mobilkameraet skanner besøkende QR-koden som er plassert ved døren. Besøkende klikker på lenken som kommer opp på mobilen. Da vises den virtuelle kortleseren på mobilskjermen. Besøkende taster inn adgangskode på tastaturet. Ved godkjent kode låses døren opp.

Breitorget
  • Sted: Stavanger
  • Prosjekttype: Kjøpesenter
  • Produkter: StepLock Access Porttelefon og QR-kode
  • Låsesmed: Bjelland Automatic AS

 

Les mer om Breitorget

Les mer om Bjelland Automatic AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway