ASKO Oslofjord AS

ASKO OSLOFJORD AS ble etablert i september 2016. Det automatiserte matvarelageret for ASKO OSLOFJORD AS er etablert i Hanekleiva i Sande i Telemark og Vestfold fylke.

ASKO sin ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, konkurransedyktige betingelser i varestrømmen og være bærekraftige og klimanøytrale.

Lagerbygget er på rundt 27 700 kvadratmeter og er sertifisert etter Breeam NOR standarden, som er et miljøklassifiseringssystem for bygg.

Forretningsområde er dagligvarekunder i Buskerud, Østfold, vestre del av Akershus, nordre del av Telemark og Vestfold.

Fra lageret i Sande og med transittleveranser fra sentrallagerfunksjonene på Vestby tilbyr ASKO dagligvarekunder et sortiment på over 24 000 varelinjer.

ASKO Oslofjord AS
  • Sted Sande i Telemark og Vestfold
  • Prosjekttype Lager/Logistikk
  • Størrelse 27 700 kvm
  • Låsesmed Låssenteret avd. Sandefjord
Mangfold av høye krav

STEP produkter ivaretar en rekke høye krav til adgangs­kontroll, brann-, rømnings- og driftssikkerhet samt funksjonalitet i dørmiljøene.

STEP 40 Preload – med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent E/EI 120.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway