BUS2, Barne- og ungdomssykehus

BUS2 er det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Byggene får de samme gjenkjennelige glassfasadene som ruver over Haukeland.

Det er barn og ungdom som vil spille hovedrollen i det nye sykehuset. Her skal en samle all behandling av de under 18 år som skjer på Haukeland, både innen psykiatri og somatikk. Grunntanken er at «eksperten skal komme til barnet». Det vil si at barna og ungdommen skal få både utredning, behandling, opphold, skolegang og aktivitetstilbud på samme sted.
Bygget er på ca. 50 000 kvm, og er lokalisert foran BUS1 på tomten hvor den gamle barneklinikken lå. Bygget er ganske likt BUS 1 i form, med en «base» av to kjelleretasjer og fire «tangenter» plassert over. Mellom BUS 1 og sentralblokken vil det bli montert gangbroer i stål. Bygget har plasstøpte dekker og vegger i basen, samt plasstøpte sjakter. Fasadene består i hovedsak av glass.

Mangfold av høye krav
STEP produkter ivaretar en rekke høye krav til både brann-, rømnings- og driftssikkerhet samt funksjonalitet i dørmiljøene.

STEP 40 Preload –med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 36 – elektrisk skaplås

STEP 36 er en elektrisk skaplås tilpasset for i ulike typer oppbevaringsenheter, eksempelvis butikkinnredninger, oppbevaringsskap eller medisinskap.

BUS2
• Sted: Bergen
• Prosjekttype: Barne- og ungdomssykehus
• Størrelse: 50.000 kvm
• Byggherre: Helse Bergen
• Entreprenør: LAB Entreprenør AS Entreprenør
• Låsesmed: Heikki Bruvik AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway