Bygger fremtidens bærekraftige samfunn

Alta omsorgssenter bygges i massivtre. Det gir fordeler for både de som skal bruke og de som skal oppføre bygget. Når det kommer til elektrisk lås, er det markedets bredeste og mest fleksible sortiment av elektrisk lås som sikrer og gir fleksibilitet i de mange dørmiljøene.

Fem bygg i massivtre
Altas nye omsorgssenter vil blant annet bestå av 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser fordelt på totalt fem bygg. Hele prosjektet bygges i massivtre.

Stort og omfattende
Omsorgssenteret får beliggenhet i Alta sentrum. De seks bygningene, som totalt utgjør et areal på rundt 25 190 kvadratmeter, vil bestå av flere avdelinger og funksjoner. Det blir blant annet 54 heldøgns bemannede omsorgsboliger og seks heldøgns bemannede omsorgsboliger for yngre brukere. I tillegg skal det bygges 72 langtids sykehjemsplasser og 36 korttids sykehjemsplasser. Det vil gå om lag 9500 kubikkmeter betong og 4000 kubikkmeter massivtre til dette prosjektet.

Oppdraget er en totalentreprise som startet med en samspillsperiode. Thermoglass og Peab Bjørn Bygg har i samarbeid detaljprosjektert løsninger for dørmiljø. Arkitekt er Stein Halvorsen Arkitekter. Oppstart er i januar 2018

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak.
Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 120 – Kraftfull ytelse, høy driftssikkerhet

En solenoidlås som er utviklet for daglåsing. Låsen har flere fleksible egenskaper og kan benyttes i dørmiljøer med både brann- og rømningskrav.
Branngodkjent opp til brannteknisk klasse E/EI 120.

Alta omsorgssenter

• Sted: Alta
• Prosjekttype: Omsorgssenter
• Størrelse: 25.190 kvadratmeter
• Byggherre: Alta kommune
• Totalentreprise: Peab Bjørn Bygg
• Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter
• Låsesmed: ThermoGlass AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway