For borettslag

Takket være listtrykksteknikken, minimale dimensjoner og høy kvalitet er produktene i Preload-serien spesielt godt egnet for borettslag.

STEP el-sluttstykker er utstyrt med en patentert listetrykksteknikk som øker driftssikkerheten i alle type dørmiljøer. Takket være listtrykksteknikken, minimale dimensjoner og høy kvalitet er produktene i Preloadserien spesielt godt egnet for montering i borettslag.

I mange borettslag er det et vanlig problem at døren etter en stund begynner å kile seg fast. Det fører ofte til at en vaktmester eller servicepersonell må rykke ut i tid og u-tide for feilsøking og justering for å gjenopprette dørens opprinnelige funksjon.

Årsaken til denne type driftsstopp kan være forårsaket av mange ulike kilder, eksempelvis:

• At døren har blitt litt skjev
• Trykk oppstår fra tetningslister
• Snø eller grus ligger på terskelen
• Temperaturforskjeller på innsiden respektive utsiden av døren
• Dørautomatikken synkroniserer ikke riktig med låsingen

Driftssikkerhet som fungerer i virkeligheten

For å forhindre denne type problemer er alle STEPs el-sluttstykker utstyrt med en
unik listetrykksteknikk. Den patenterte tekniske løsningen sørger for at døren kan
fungere normalt, selv om den utsettes for trykk, uansett hva som forårsaker trykket.

Les mer om løsningen

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway