For sykehusmiljøer

I sykehusmiljøer stilles det høye krav. Uvedkommende skal holdes ute, tilrettelegge for personalet samtidig som en høy sikkerhet for pasientene ivaretas.

Løsning for dørmiljø med flere krav. Sykehus er her et godt eksempel. I sykehusmiljøer stilles det høye krav til beslagene. De skal holde uvedkommende ute, tilrettelegge for personalet samtidig som en høy sikkerhet for pasientene ivaretas. Med andre ord skal rømning, tilbakerømning, brannkrav, innbruddsikkerhet og dørautomatikk ivaretas.

I tradisjonelle løsninger er ofte vanskelig å kombinere disse kravene. Det oppstår problemer hver gang noen benytter dørens nødutstyr uten at det er en reel nødsituasjon. Døren blir da ulåst og må tilbakestilles manuelt hver gang.

Løsning for dører med eller uten dørautomatikk

STEPs løsning takler ovennevnte problemstilling. For dører med dørautomatikk består løsningen av en kombinasjon av el-sluttstykket STEP 92 Preload og en tofallelås med dørvrider. El-sluttstykket håndterer adgang, brannkrav, tilbakerømning og dørautomatikk, mens tofallelåsen håndterer utgang og rømning fra innsiden. For dører uten dørautomatik benyttes STEP 90 Preload i stedet.

STEP 90 og 92 Preload takler listetrykk og kan åpne tross en belastning på opp til 150 kg.

En stor fordel er at alle dører benyttes på samme måte

Det å kunne benytte samme funksjon på dører med og uten dørautomatikk ivaretar at lokalenes dører kan benyttes på samme måte, noe som er viktig i et sikkerhetsperspektiv.

Løsningen er tatt frem for sykehus, men fungerer naturligvis like bra i andre miljøer.

Les mer om løsningen

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway