Kvænangen - skole og flerbrukshus i naturperle på 70 grader nord

Kvænangen skole og flerbrukshus ligger i hjerte av Burfjord og er kommunens nye storstue for skole, kultur og idrett.

Bygget består av nøkkelfrie dørmiljøer og bruks­frekvensen er høy. STEP produkter spiller en sentral rolle i å iverata høye krav til brann og rømning.

Kvænangen kommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca. 1220 innbyggere og er kjent for sin unike natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet er på over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på.

Valget av lås falt naturlig på STEP da de har gode sluttstykker med fungerende listetrykk som alltid åpner. Sluttstykkene tåler en ”trøkk” når det gjelder innbrudds­motstand.

– Terje Jensen, Locktech AS

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Kvænangen skole og flerbrukshus

  • Sted: Kvænangen i Troms
  • Prosjekttype: Skole/Flerbrukshall
  • Størrelse: 5.600 kvadratmeter
  • Entreprenør: Byggmester Bengt Andersen AS
  • Låsesmed: Locktech AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway