Lyngdal Helsehus - et åpent, trygt og tilpasset sted å bo, jobbe og besøke

Lyngdal Helsehus er en stjerneformede bygget, med fem fløyer
som utstikkere vil huse blant annet 120 leiligheter på 4 etasjer.

Nybygg av omsorgsboliger som består av en bygning i Lyngdal med 120 leiligheter på 4 etasjer hvor den ene etasjen er under bakken. Selve byggingen startet Juni 2018 med en beregnet byggeperiode på 24 måneder til en anslått kostnad på ca. 450 mill. nok med et bruttoareal på 12500 m².

Det nye flotte helsehuset på Bergesletta skal blant annet huse korttids- og  langtidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp og hjemme-tjenester. Av andre
funksjoner og tilbud på helsehuset kan nevnes: dagsenter, fysio- og ergoterapitilbud, samt syn og hørsel, sykehjemslege, tannklinikk, sykepleieklinikk, vaskeri, frisør, fotpleie, treningsmuligheter, med mer.

STEP elektromekaniske låser
Bygget har ulike elektromekaniske låser som er del av løsningene som sikrer krav mot rømning, brann og innbrudd. For å ivareta alle de ulike kravene overfor alle brukere er det blant annet benyttet et utvalg av STEP
el-sluttstykker.

STEP 120 – Kraftfull ytelse, høy driftssikkerhet

En solenoidlås som er utviklet for daglåsing. Låsen har flere fleksible egenskaper og kan benyttes i dørmiljøer med både brann- og rømningskrav. Branngodkjent opp til brannteknisk klasse E/EI 120.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

• Prosjekttype: Nybygg av omsorgsboliger ved bo-
• og servicesenter
• Sted: Lyngdal, Vest-Agder
• Bruttoareal: 12500 m²
• Leiligheter: 120
• Låsemed: Norlock AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway