Mjøstårnet – verdens høyeste trebygning

Verdens høyeste trehus, det 85,4 meter høye Mjøstårnet i Brumunddal, ble ferdigstilt i 2019 og satter en ny standard for høye trebygg.

Mjøstårnet i Brumunddal er offisielt verdens høyeste trebygning. Bygget har 18 etasjer og er 85,4 meter høyt. Mjøstårnet ble åpnet i mars 2019 og inneholder hotell, leiligheter, kontorer, restaurant, fellesområder og et svømmeanlegg.

HENT har vært totalentreprenør for det 18 etasjer høye Mjøstårnet med tilhørende badeanlegg, Mjøsbadet. Totalt er prosjektet på 16.000 kvadratmeter BTA, og HENT har hatt en total-entreprise for Arthur Buchards selskap, AB Invest.

Brann- og rømningssikkerhet

STEP elektriske sluttstykker er med og ivaretar brann- og rømningssikkerheten i dørmiljøene i Mjøstårnet.

STEP 40 Preload – med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 48 Preload – med fast uttak for utlåsning av reile/hakereile

Med et fast uttak der låskassens reile kan låses ut, kan dørens adgangskontrollanlegg, kodelås eller dørautomatikk blokkeres.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Mjøstårnet
  • Sted Brumunddal
  • Prosjekttype Hotell, kontorer, leiligheter, badeanlegg
  • Bruttoareal 16.000 kvadratmeter
  • Byggherre AB Invest
  • Totalentreprenør HENT
  • Arkitekt Voll Arkitekter

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway