Modumheimen sykehjem

Modumheimen er kommunens sykehjem med 96 plasser fordelt over 5 avdelinger i nytt bygg og 3 avdelinger i rehabilitert bygg.

Det nye tilbygget er på 8.300 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, og inneholder foruten lindrende enhet også fire sykehjemsavdelinger med i alt 72 sykehjemsplasser. Hver etasje har store sanseterrasser. I tillegg kommer en skjermet sansehage som beboerne kan sluses ut i via en egen heis. Det er felles parkområde rundt byggene. Nybygget er tilknyttet den eldre delen av Modumheimen via en gangbro.

De eldste byggene har gjennomgått en omfattende rehabilitering. Det eldste bygget fra 1957 inneholder kantine, kontorarealer og dagsenter for demente. Bygningsdelen fra 1977 er totalrehabilitert og inneholder totalt 24 nye beboerrom, alle med samme høye standard som beboerrommene i nybygget.

Velferdsteknologien inkluderer pasientsensorer ved sengene, adgangskontroll med soneinndeling for beboerne. Nå er sykehjemmet komplett med 96 plasser til bruk for Modums befolkning.

Elektrisk avlåsning ivaretar brann- og rømningssikkerheten på sykjehjemmet.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Modum Sykehjem
• Sted: Modum, Viken
• Byggherre: Modum kommune
• Låsesmed: Dormakaba Norge AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway