- Når det må fungere.

Legevakt i Arendal med KØH, Kommunal øyeblikkelig hjelp og sykehjemsavdeling.

Arendal Eiendom KF har tildelt Veidekke oppdraget om å oppføre nytt bygg til legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og avklaringsavdeling i tilknytning til Sørlandet sykehus Arendal.

Det nye bygget på omlag 5.500 kvadratmeter over fem etasjer skal huse ny interkommunal legevakt med legevaktsentral og responssenter, en avdeling for kommunal øyeblikkelig hjelp og en avklarings-avdeling med 11 korttidsplasser. I tillegg kommer det garderobe- og toalettfasiliteter, flere møterom, lager, tekniske rom samt parkering for ambulanser og politi i underetasjen. Bygget skal kobles sammen med Arendal sykehus gjennom en nedgravd kulvert.

Legevakt i Arendal
  • Sted: Arendal
  • Prosjekttype: Legevakt med KØH
  • Byggherre: Arendal Eiendom KF
  • Arkitekt: Alpha Arkitekter AS
  • Totalentreprenør: Veidekke
  • Installatør: Låssenteret avd. Arendal

Brann- og rømningssikkerheten i dørmiljøene ivaretas med STEP elektriske sluttstykker.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway