Pilotprosjekt med ombruk i stor skala

Tullinkvartalet, sentralt midt i Oslo sentrum ligger Kristian Augusts gate 13. Den eksisterende bygningen i er fra slutten av 50-tallet og skal beholde sin opprinnelige fasade, mens det nye tilbygget vil skille seg fra den eksisterende delen med eget utrykk. Bygget er oppført i åtte etasjer og kjeller.

Miljøprofil
Kristian Augusts gate 13 blir vedlikeholdt samt rehabilitert etter sirkulære prinsipper og ombruk. Prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala, noe som vil kunne sette sitt preg på bygningen både utvendig og innvendig. Prosjektet er i front innen sirkulære prinsipper i bygningsbransjen, og det arbeides blant annet med ombruk av bærekonstruksjoner for tilbygget.

Som et ledd i dette er prosjektet også et pilotprosjekt i FutureBuilt innenfor kriteriene for Sirkulære bygg.

Det legges opp til utslippsfri byggeplass, ombruk materialer, 100 % avfallssortering (max 20kg/m2 avfall), LCA-redusert klimagassavtrykk:
Ambisjon halvere klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk*.
*Referansetall fra Futurebuilt.

Prosjektet er forbildeprosjekt ved Futurebuilt og er rigget etter prinsippene i BREEAM NOR. Det er innarbeidet krav tilsvarende BREEAM Very Good.

Alle STEP produkter kjennetegnes av solid design, gode materialvalg og god holdbarhet som bidrar til lang levetid og miljøvennlighet. STEP produkter er listeført i Byggvarubedömningen og SundaHus. Stål, som er hovedbestanddelen i STEP produkter, er naturlig nok del av en gjenvinningsprosess ved produksjon og eventuelt etter endt levetid.

STEP 40 Preload –med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 92 Release – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk og rømningsdørterminal

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Det tåler en veldig høy belastning og åpner i en nødsituasjon tross trykk på på døren. El-sluttstykket har to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås.

Kristian Augusts gate 13
• Sted: Oslo
• Prosjekttype: Næringsbygg
• Areal: 4.297 kvm
• Byggherre: Entra
• Installatør: Låsekspressen AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway