Resistant escape solution

For arbeidsplasser ned varierende arbeidstider der rømning er ivaretatt for personalet selv med økt sikkerheten om natten.

RES er en løsning som bygger på en kombinasjon av el-sluttstykkene STEP 60 Silent og STEP 18 Secure. Løsningen er tilpasset arbeidsplasser med varierende arbeidstider hvor rømningskravene ivaretas selv om sikkerheten økes om natten.

Løsningen består av STEP 60 Silent som daglås og STEP 18 Secure som nattlås. På dagtid er daglåsen aktiv og låses opp med en åpneknapp eller en kortleser, mens nattlåsen er inaktiv. Om natten øker sikkerheten og begge låsene aktiveres.

Nattlåsen kan da styres og låser opp:

• ved engrepsåpning via den mekaniske rømningslåsen
• ved utløst brannalarm
• via nødbryter eller rømningsdørterminal

Sånn sett er det mulig å øke sikkerheten om natten samtidig som krav til rømning er ivaretatt.

Les mer om løsningen

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.