Sikring av nye kulturlokaler i Arendal

Kilden og det tidligere Statens hus (Kanalgården) midt i Arendal sentrum ombygges og skal fungere som et felles kulturbygg.

Arendal Kommune samlokaliserer tilbud for ungdom, kulturskolen og det frivillige kulturliv. I dag har kulturskolen undervisning på tre steder i Arendal: Munkehaugen, Kilden og biblioteket. Ved å samle alle aktivitetene i Kanalgården, som ligger vegg i vegg med Kilden, kan det bli et betydelig sambruk. Kilden er i dag ungdomsklubb og samlingssted for lokal kulturliv, og her ligger også teatersalen som både brukes av kulturskolen og andre. Det frivillige musikkliv har i mange år ønsket seg og jobbet for flere og bedre øvingslokaler.

De nye byggene skal stå klar i løpet av 2020 og skal blant annet inneholde store øvingssaler, undervisningsrom, konsertlokale, ungdomsklubb, aktivitetsrom for dans, kunst, multimedia og film, samt teatersal.

Elektrisk avlåsning er ivaretas i kulturlokalene med STEP produkter.

STEP 40 Preload –med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsing på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

• Sted: Arendal
• Prosjekttype: Kulturbygg/Næring
• Byggherre: Kanalgården AS
• Byggherre: Norgesgruppen ASA
• Byggherre: Arendal Eiendom KF
• Arkitekt: JoB Arkitekter AS og asplan viak
• Entreprenør: BRG Entreprenør AS og Byggpartnere AS
• Lås og beslag: Låssenteret AS avd. Arendal

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway