Studentboliger i Tromsø

Dramsvegen Panorama er Norges Arktiske Studentskipnad aller nyeste studentboliger i Tromsø, nær campus og har både hybler og leiligheter.

Det bygges studentboliger ved Dramsvegen i Tromsø. 4 bygg i første omgang oppført med totalt 500 boenheter. Ytterligere 250 boenheter er planlagt.
Det bygges 3 etasjer i betong og opp mot 7 etasjer i massivtre.

Beliggenheten må sies å være en av Tromsøs mest spektakulære utsikter. Boligene ligger hendig plassert en knapp kilometer fra campus, og 2,5 km fra sentrum.

Drift-, brann- og rømningssikkerheten ivaretas i studentboligene med STEP elektriske sluttstykker.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Dramsvegen Studentboliger
  • Prosjekttype Boligbygg
  • Sted Tromsø
  • Byggherre og tiltakshaver Norges Arktiske Studentskipnad
  • Arkitekt AT Plan & Arkitektur
  • Entreprenør Econor AS
  • Låsesmed Låsesmeden Tromsø AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway