Svalbardhallen i Longyearbyen sikret med STEP

Longyearbyen er Svalbards administrasjons-senter og ligger innerst ved Adventfjorden på øya Spitsbergen. Stedet har 2 075 innbyggere og er en av verdens nordligste bosetninger.

Svalbardhallen er sikret med elektrisk avlåsning hvor STEP elektrisk sluttstykke med kvalitet i rustfritt stål er del av løsningen. Et vanlig problem er at dører kan utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terskelen. STEP 40 Preload er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opptil 40 kg.

Hallen driftes av Longyearbyen lokalstyret og har mange ulike fasiliteter, med treningsrom, idrettshall, svømmehall, skytebane, spinningrom og squashbane.

STEP 40 Preload setter en høy standard for dagavlåsning

Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet. Sikkerhet i dørmiljøene er ivaretatt med STEP elektriske sluttstykker.

Svalbardhallen
• Sted: Longyearbyen, Svalbard
• Produkt: STEP 40 Preload

Relatert

    Flere løsningsforslag

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway