Trondheim Sentralstasjon

Veidekke Entreprenør bygger nytt terminalbygg og kontorbygg ved Trondheim Sentralstasjon for Bane NOR Eiendom. Bravida BFS avd. Trondheim står for sikring av dørmiljøene. Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent.

Terminalbygget skal plassers over skinnene og byggingen skal foregå uten at togdriften påvirkes. Bygget som går over sporene vil fungere som et utsiktspunkt og en binding mellom byen og havnen.

Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. I tillegg styrkes og utvikles kollektivknutepunktet for å imøtekomme framtidas transportbehov. Prosjektet skal også øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Det legges opp til 600 nye sykkelstativ over og under bakken.

Nye Trondheim sentralstasjon blir på totalt 17.500 m2 fordelt på åtte etasjer. Terminalbygget utgjør ca. 4.500 m2 mens 13.000 m2 skal bli attraktive kontorplasser.

Sammensatte krav i dørmiljøene

Dørmiljøene i nye Trondheim Sentralstasjon har en rekke høye krav til både brann-, rømnings- og driftssikkerhet samt funksjonalitet i dørmiljøene.

Solenoidlås STEP 110

STEP 110 er ett driftsikkert lås utstyrt med moderne falleplassering og splitfunksjon som tillater at en valgfri side åpnes ved hjelp av mekanisk utpassering.

Solenoidlås STEP 130

Den unike automatikkfallen gir STEP 130 en dobbel funksjon. Det gjør det mulig for låsen å åpne både elektrisk med dørvrider, og elektrisk ved hjelp av dørautomatikk.

Motorlås STEP 535

STEP 535 er en motorlås med hakereile for dørmiljøer med de absolutt høyeste krav til innbruddssikring.

Låsen er konstruert for smalprofil med 35 mm backset og er utviklet for å tåle hyppig bruk.

Motorlås STEP 351

STEP 351 er en kraftig motorlås som kan øke sikkerheten i dørmiljøet hele døgnet. Låskassen er produsert i rustfritt stål og har en moderne falleplassering med hakereilen i senter av låshuset.

STEP 351 er sertifisert for innbruddsbeskyttelse iht. SSF 3522 i klasse 2A, 2B og 3 (FG-310:2).

Trondheim Sentralstasjon
  • Sted: Trondheim
  • Prosjekttype: Terminal- og kontorbygg
  • Størrelse: 17.500 m2
  • Byggherre: Bane NOR Eiendom
  • Totalentreprise: Veidekke Entreprenør
  • Låsesmed: Bravida BFS avd. Trondheim

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway