Vemork museum

På Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork får du et nært møte med norsk industri
og krigshistorie.

Rjukanfossen ga grunnlaget for Vemork, verdens største kraftstasjon i 1911. I dag er den ærverdige kraftstasjonen museum, – Norsk Industriarbeidermuseum.

Tungtvannsabotasjene
Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork er kanskje mest kjent for sin presentasjon av Rjukans krigshistorie. Vemork var åstedet for en av de viktigste sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig, da norske sabotører hindret tyskerne i å utvikle atomvåpen ved hjelp av tungtvannet som ble produsert her.

Spennende utstilling “Helter i Telemark”
“Helter i Telemark” er en spennende utstilling med lokalt preg. Her dramatiseres blant annet de fire berømte sabotasjeaksjonene mot lokal tungtvannsproduksjon.

De besøkende gis en flott mulighet til direkte interaksjon, refleksjon og fordypning i det historiske materialet fra 2. verdenskrig på flere nivåer.

Utstillingen “Helter i Telemark” er multimedial. Den gir deg en unik opplevelse av å være en del av hendelsene, og utfordrer deg til egen refleksjon rundt hva det vil si å være en helt.

I filmrommet vises filmen “If Hitler had the bomb” – en dokumentar om tungtvannssabotasjen.

Elektromekanisk lås
Det er levert komponenter for sikkerhet, brann og rømning, gjennom unike STEP produkter.

Vemork
• Sted: Rjukan
• Prosjekttype: Kraftstasjon/Museum
• Installatør: Nokas Teknikk Sør

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway