Vernebygg for MS Finnmarken

MS Finnmarken ble bestilt av Vesteraalens Dampskibsselskap og bygget av Blohm & Voss i Hamburg i 1956. Skipet ble satt inn i hurtigrutetrafikk samme år. I sin tid var MS Finnmarken det mest moderne skipet som gikk langs kysten. Båten gikk som hurtigrute frem til 1993, og etter det ble skipet gitt i gave til Hurtigrutemuseet.

16 juni 1999 ble det gamle hurtigruteskipet MS Finnmarken landsatt ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, og pryder i dag landskapet som en av verdens største museumsgjenstander. Peab Bjørn Bygg skal bygge et vernebygg over skipet, og dette bygget vil danne bygningsmassen for det nye Hurtigrutemuseet.
Peab skal restaurere og bygge på den eksisterende bygningsmassen i tilknytning til vernebygget, slik at hele Hurtigrutemuseet vil fremstå som nytt og moderne. Det meste av bygget vil være i glass og stål.

STEP Elektrisk avlåsning
Alle STEP produkter kjennetegnes av solid design, gode materialvalg og lang levetid som bidrar til driftssikkerhet og lang levetid.

STEP 40 Preload –med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Release – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk og rømningsdørterminal

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Det tåler en veldig høy belastning og åpner i en nødsituasjon tross trykk på på døren. El-sluttstykket har to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås.

STEP 120 – Kraftfull ytelse, høy driftssikkerhet

En solenoidlås som er utviklet for daglåsing. Låsen har flere fleksible egenskaper og kan benyttes i dørmiljøer med både brann- og rømningskrav. Branngodkjent opp til brannteknisk klasse E/EI 120.

 

Vernebygg for MS Finnmarken
• Sted: Stokmarknes
• Prosjekttype: Museum/vernebygg
• Byggherre: MS Finnmarken
• Entreprenør: Peab Bjørn Bygg
• Installatør: Harstad Låsservice AS

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway