Eltryckeslås för sjukhusmiljöer

I sjukhusmiljö ska beslagen kunna stänga ute obehöriga, underlätta för vårdpersonalen och samtidigt behålla en hög patientsäkerhet. Med andra ord ska de parallellt hantera både utrymning, återinrymning, brandkrav, intrångskrav och dörrautomatik.

Traditionella låsningar har ofta svårt att kombinera dessa kravställningar. Det uppstår problem varje gång någon använder dörrens nödöppningsbehör utan att det är en nödsituation. Dörren blir då helt olåst och måste återställas manuellt varje gång.

Lösning för dörrar med eller utan dörrautomatik

STEPs lösning klarar ovanstående kravställningar. För dörrar med dörrautomatik bygger lösningen på en kombination av elslutblecket STEP 90 Preload och STEP 110 eltryckeslås. Elslutblecket hanterar brandkrav och dörrautomatik, medan eltryckeslåset hanterar tillträde samt återinrymning. För dörrar utan dörrautomatik används enbart STEP 110.

STEP 90 Preload tål listtryck och kan öppna trots en belastning på upp till 250 kg.

STEP 110 med unik Direct drive®

Eltryckeslåsets Direct Drive®-funktion ger en direkt manövrering och en mycket följsam känsla när dörrens trycke används. Konceptet ger en helt ny dimension av hur ett eltryckeslås kan upplevas.

En stor fördel att alla dörrar används på samma sätt

Att kunna ta sig ut på samma sätt både till vardags och vid en eventuell nödsituation är en viktig aspekt ur säkerhetssynpunkt. Med vår lösning säkerställer du att alla lokalens dörrar, både med och utan dörrautomatik, kan användas på samma sätt.

Lösningen är framtagen för sjukhus men fungerar lika bra i andra typer av dörrmiljöer.

Läs mer om lösningen

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway