För flerbostadshus

Preload-serien är tack vare den unika listtryckstekniken och sina små mått särskilt lämpliga att installeras i flerbostadshus.

STEP elslutbleck är utrustade med en patenterad listtrycksteknik som höjer driftsäkerheten i alla typer av dörrmiljöer. Produkterna i Preload-serien är tack vare listtryckstekniken, sina små mått och höga kvalitet särskilt lämpliga att installeras i flerbostadshus.

Löser vardagliga problem

I många flerbostadshus är det ett vanligt problem att dörren efter en tid börjar kärva när den ska öppnas. Ofta innebär det att fastighetsskötaren måste rycka ut i tid och otid för att felsöka och återställa dörrens funktion.

Orsaken till den här typen av driftstopp kan bero på flera orsaker, exempelvis:

  • Att dörren har blivit lite skev.
  • Tryck uppstår från tätningslisterna.
  • Snö eller grus har samlats vid tröskeln.
  • Temperaturskillnader på insidan respektive utsidan av dörren.
  • Dörrautomatiken synkroniserar inte riktigt med låsningen.
Driftsäkerhet som fungerar i verkligheten

För att förhindra den här typen av problem är alla STEP elslutbleck utrustade med en unik listtrycksteknik. Den patenterade tekniska lösningen ser till att dörren kan fungera normalt, även om den utsätts för tryck, och oavsett vad trycket orsakas av. STEP elslutbleck tål helt enkelt de påfrestningar som en dörr normalt utsätts för.

Läs mer om lösningen

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway