För säkerhetsdörrar

STEP 18 Secure i RC-utförande är ett förstärkt elslutbleck framtagen för säkerhetsdörrar. Godkänd med utvalda dörrar upp till RC4.

Elslutblecket STEP 18 SecureTM i RC-utförande är godkänd att användas tillsammans med Stålprofils inbrottsskyddande dörrar i klass RC3 och RC4, och i Hellbergs dörrar i klass RC3. Proverna är gjorda hos RISE enligt standarden SS-EN 1627.

För att en dörr ska bli godkänd krävs att den genomgår ett skarpt prov tillsammans med sin beslagning. Proverna ska motsvara olika typer av inbrottsförsök och visa att dörren och dess beslagning kan stå emot den typ av inbrott som den är konstruerad för att klara.

Proverna utförs hos det oberoende kontrollorganet RISE (tidigare SP) enligt standarden SS-EN 1627, som är gällande i Sverige och Europa för klassindelning av dörrens inbrotts­­skydd med monterade låsenheter.

  • Klass RC3 – dörren och dess beslag klarar att stå emot ett inbrottsförsök med 5 minuters aktiv angreppstid.
  • Klass RC4 – dörren och dess beslag klarar att stå emot ett inbrottsförsök med 10 minuters aktiv angreppstid.
STEP 18 Secure i RC-utförande för inbrottsklassade dörrar

STEP 18 Secure, med artikelnummer listade i PDF:en nedan, är ett förstärkt elslutbleck speciellt framtagen för säkerhetsdörrar. Det är provat och godkänt tillsammans med Stålprofils inbrotts­klassade dörrar i klass RC3 och RC4 och med Hellbergs dörrar i RC3.

Läs mer om lösningen

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway