Mall of Scandinavia

En galleria ställer höga krav på sin låsning. Exempelvis måste människor kunna lita på att det går att utrymma på ett effektivt sätt om en nödsituation skulle uppstå. STEPs patenterade listtrycksteknik har just som funktion att säkerställa att en dörr kan öppna, trots att dörren utsätts för högt tryck från exempelvis en folkmassa. Listtryckstekniken i kombination med elslutbleck som är konstruerade för utrymningsdörrar med utrymningsterminal eller nödöppningsknapp är därför väl lämpade för exempelvis gallerior.

STEPs listtrycksfunktion gör dörrmiljön mer driftsäker även till vardags eftersom den på samma sätt tål högt tryck från till exempel väder, dörrtätningar eller att dörren är skev. I Mall of Scandinavia finns över 700 STEP elslutbleck installerade som ska se till att dörrarna öppnas och stängs som de ska, både till vardags och vid en eventuell nödsituation.

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway