Region Uppsala

På Akademiska sjukhuset i Uppsala sitter bland annat STEP 92 Preload installerat.

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling inom områden som infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

STEP löser komplexa kravställningar

På ett sjukhus är det viktigt att dörrautomatiken kan kombineras med kraven på brandmotstånd, utrymning och återinrymning. Det skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmiljö för personalen och en hög säkerhet för patienterna.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala sitter många olika typer av STEP elslutbleck monterade, bland annat STEP 92 Preload. Det är ett elslutbleck med två vridfall som separat kan ställas i rättvänd eller omvänd funktion, vilket gör det möjligt att kombinera just de kravställningar som en modern vårdmiljö ställer. Hög kvalitet och patenterad listtrycksteknik gör elslutblecket driftsäkert.

STEP har marknadens bredaste sortiment av elslutbleck 

Är du intresserad av att veta mer om hur STEPs produkter kan lösa din dörrproblematik på sjukhus eller i någon annan typ av vårdmiljö?

Kontakta oss så hjälper vi dig till rätt lösning för dina krav och behov.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway