Resistant escape solution

Anpassad för arbetsplatser med varierade arbetstider där personalen måste ­kunna utrymma även efter att säkerheten höjts för natten.

RES är en låslösning som bygger på en kombination av elslutblecken STEP 60 Silent och STEP 18 Secure. Lösningen är anpassad för arbetsplatser med varierade arbetstider där personalen måste ­kunna utrymma även efter att säkerheten höjts för natten.

Lösningen bygger på att STEP 60 Silent används som daglås och STEP 18 Secure som nattlås. Dagtid är daglåset aktivt och låses upp med en öppnaknapp eller en läsare, medan nattlåset är inaktivt. Nattetid höjs säkerheten och båda låsen aktiveras. Nattlåset kan då styras så att det låser upp:

  • Vid engreppsöppning av det mekaniska utrymningslåset
  • Vid utlöst brandlarm
  • Via nödutrymningsknapp

På så sätt är det möjligt att både höja säkerheten för natten och samtidigt kunna utrymma lokalen vid en nödsituation.

Läs mer om lösningen

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway