Swedbanks huvudkontor

På Swedbanks huvudkontor säkerställer STEP både ett högt intrångsskydd samt brand-, och utrymnings- och tillgänglighetskrav.

I Sundbyberg ligger Swedbanks huvudkontor med plats för ca 2 500 medarbetare. Huset är toppmodernt med avancerad teknik för en miljösmart och hållbar verksamhet.

Swedbank valde STEP i sin låsning

En bank ställer naturligtvis höga krav på sin låsning. Dels ska låsen ha ett högt intrångsskydd med de ska också klara brand-, och utrymnings- och tillgänglighetskrav. Dessutom ska de tåla att användas tusentals gånger per dag. STEPs produkter klarar samtliga kravställningar och har tack vare listtryckstekniken en hög driftsäkerhet.

Marknadens bredaste sortiment av elslutbleck

Är du intresserad av att veta mer om hur lås från STEP kan fungera i din dörrmiljö? Vi har lösningar som passar dina behov och krav, oavsett vilken typ av verksamhet du representerar.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway