Motorlås STEP 350

– ökar intrångssäkerheten dygnet runt i högfrekventa dörrmiljöer

STEP 350 är ett motorlås utvecklat med världsledande svensk teknologi. Det ökar intrångssäkerheten i skalskydd och skapar en säker låsning dygnet runt, utan att du behöver kompromissa med andra kravställningar. Låset passar i högfrekventa dörrmiljöer och klarar flera miljoner öppningar! Uppfyller kraven i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.

 

Ny serie revolutionerande motorlås för säkrare dörrar dygnet runt

STEP 350 ingår i STEP 300-serien. Detta motorlås är utvecklat för att säkerställa en säker låsning dygnet runt. Motorlåset är utvecklat för högfrekvent användande och klarar flera miljoner öppningar, som dessutom sker lika snabbt som ett elslutbleck. Det ger på så sätt en unik möjlighet att få en högre säkerhet där den behövs, och därmed få rätt låsning på utsatta och viktiga dörrar. 

Kombinerar alla krav

Låset kan kombinera alla krav på utrymning, återinrymning och brandtillhållning samtidigt som dörrmiljön får en markant högre intrångssäkerhet. STEP 350 är utrustat med en rejäl hakregel som verkligen ser till att dörren är låst.

 • Certifierat för inbrottsskydd i klass 2A, 2B och 3 enl. SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008.

Öppnas via cylinderroddaren

STEP 350 öppnas via cylinderroddaren, vilket innebär att du kan låsa upp både hakregel och fallkolv med nyckel från utsidan eller via vred/nödutrymningsbeslag på insidan. 

Tack vare denna funktion kan STEP 350 med fördel användas i en larmad utrymningsväg.

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 350 är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av trycke, vred, nyckel eller utrymningsbeslag. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit utrymningsbeslag och kan användas tusentals gånger varje dag.

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

ST300C

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128  för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

Skapar en tryggare miljö

Många svenska dörrmiljöer är idag utrustade med lås som kan hantera utrymning, återinrymning, brand- och tillgänglighetskrav, men till priset av en låg intrångssäkerhet. Det handlar om yttre och inre skalskyddsdörrar i tusentals flerbostadshus, sjukhus, behandlingshem och kriminalvård för att nämna några.

Med STEP 350 motorlås slipper du kompromissa med intrångssäkerheten. Istället kan du säkerställa en kombination av alla kravställningar ovan i ett och samma lås, och dessutom placera det i en dörrmiljö som används högfrekvent.

Exempel på dörrmiljöer som passar STEP 350

•  Yttre och inre skalskydd i privat och offentlig sektor – säkra personalen och inte bara egendomen. Håll säkerheten hög dygnet runt.

•  Skalskydd och avdelningsdörrar inom sjukvården – tryggare för patienter och vårdpersonal.

•  Entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen i flerbostadshus – tryggare och trevligare miljö för boende och besökare.

 

 

 


Beräknad leveransstart: Q4 2024

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 350 är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit utrymningsbeslag för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

 

Security: Klass 2A, 2B och 3 enl. SSF 3522
Brandgodkänd: E/EI 120
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln samt tryckesfall låser upp mekaniskt via cylinderroddaren från insidan och utsidan.
 • Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren från insida och utsida.
 • Normal passage sker via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande från insida och utsida.
 • Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit utrymningsbeslag.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST350 Motorlås STEP 350. Inkl. ST350, 10 m kabel 0,25 mm2 med 8 ledare ST0916H, borrskydd ST1199, magnetkontakt ST0910 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Strömförbrukning STEP 350
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning 1 lås: 69 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 170 mA.
 • Strömförbrukning 2 lås: 86,6 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 385 mA.
Måttskiss STEP 350

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway