Motorlås STEP 352S

– ökar intrångssäkerheten dygnet runt i högfrekventa dörrmiljöer med dörrautomatik

STEP 352S är ett motorlås utvecklat med världsledande svensk teknologi. Det ökar intrångssäkerheten i skalskydd och skapar en säker låsning dygnet runt, utan att du behöver kompromissa med andra kravställningar eller användarvänligheten. Låset passar i högfrekventa dörrmiljöer med dörrautomatik och klarar flera miljoner öppningar! Uppfyller kraven i låsklass 2A och 2B enligt SSF 3522.

 

Ny serie revolutionerande motorlås för säkrare dörrar dygnet runt

STEP 352S ingår i STEP 300-serien. Detta motorlås är ett alternativ till fallås i skalskydd där du vill säkerställa en säker låsning dygnet runt. Motorlåset är utvecklat för högfrekvent användande och klarar flera miljoner öppningar, som dessutom sker lika snabbt som ett elslutbleck. Det ger på så sätt en unik möjlighet att få en högre säkerhet där den behövs, och därmed få rätt låsning på utsatta och viktiga dörrar. 

Kombinerar alla krav

Låset kan kombinera alla krav på utrymning, återinrymning, brandtillhållning och tillgänglighetskrav, samtidigt som dörrmiljön får en markant högre intrångssäkerhet. STEP 352S är utrustat med en rejäl hakregel som verkligen ser till att dörren är låst, samtidigt som en inbyggd splitfunktion säkerställer en oslagbar användarvänlighet.

 • Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 låsklass 2A, 2B.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008.

Hög användarvänlighet med inbyggd splitfunktion

STEP 352S är med inbyggd splitfunktion som möjliggör mekanisk öppning från insidan utan öppnaknapp. Låsen har inbyggd larmförbikoppling (by-pass funktion) så att ”Godkänd passage” kan erhållas. Detta ger dörrmiljön en oslagbar användarvänlighet.

Splitfunktionen säkerställer samtidigt att utrymningen inte kan blockeras med utsidans trycke.

Unik automatikkolv möjliggör öppning med dörrautomatik

STEP 352S är utrustad med STEPs unika automatikkolv. När dörren öppnas elektriskt kan automatikkolven vika sig och möjliggör därmed öppning med dörrautomatik. Direkt efter att dörren öppnats skjuter automatikkolven ut, blir fast i sin position och fungerar precis som en vanlig fallkolv igen.

STEP 352S  är därför anpassad specifikt för dörrmiljöer där du vill ha ökad tillgänglighet.

Välj om låset ska passa för en högerhängd eller vänsterhängd dörr.

Mycket hög driftsäkerhet

Automatikkolven klarar ett högt listtryck på 80 kg vilket säkerställer en mycket hög driftsäkerhet.

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 352S är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av trycke, vred, nyckel eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i nödutrymningsbehör och kan användas tusentals gånger varje dag.

Skapar en tryggare miljö

Många svenska dörrmiljöer är idag utrustade med lås som kan hantera utrymning, återinrymning, brand- och tillgänglighetskrav, men till priset av en låg intrångssäkerhet. Det handlar om yttre och inre skalskyddsdörrar i tusentals flerbostadshus, sjukhus, behandlingshem och kriminalvård för att nämna några.

Med STEP 352S motorlås slipper du kompromissa med intrångssäkerheten. Istället kan du säkerställa en kombination av alla kravställningar ovan i ett och samma lås, och dessutom placera det i en dörrmiljö som används högfrekvent.

 

Exempel på dörrmiljöer som kan få
en högre säkerhet med STEP 352S

•  Yttre och inre skalskydd i privat och offentlig sektor
– säkra personalen och inte bara egendomen.
Håll säkerheten hög dygnet runt.

•  Skalskydd och avdelningsdörrar inom sjukvården
– tryggare för patienter och vårdpersonal.

•  Entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen i flerbostadshus
– tryggare och trevligare miljö för boende och besökare.

 

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.
 • ST300C följer med som standard vid köp av STEP 300-serien motorlås, men kan även köpas separat.

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion. Kombinera ett lås ur 300-serien och ett lås ur 500-serien, alternativt två lås ur 500-serien.
 • Hanterar återinrymning.
 • ST500C följer med som standard vid köp av STEP 500-serien motorlås, men kan även köpas separat.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 352S är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

 

Gå till STEP Exit för STEP 352S

 

 


Beräknad leveransstart: Q1 2024

Brandgodkänd: E/EI 120
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp mekaniskt via tryckesroddare från insidan (splitfunktion).
 • Automatikkolven dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Normal passage sker med trycke från insidan.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A och 2B enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 80 kg.
 • Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
 • Inbyggd split-spindle.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
 • Med unik automatikkolv.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
  • By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke. 
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST352S-R 5868710 STEP 352-R Motorlås. Inkl. ST352-R, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST352S-L 5868712 STEP 352-L Motorlås. Inkl. ST352-L, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Tillbehör E-nr Beskrivning
ST300C 5868472 STEP Styrenhet ST300C. För STEP Motorlås.
ST500C 5867806 STEP Styrenhet ST500C. För STEP Motorlås.
Strömförbrukning STEP 352S
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning 1 lås: 69 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 170 mA.
 • Strömförbrukning 2 lås: 86,6 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 385 mA.
Måttskiss STEP 352S

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway