Motorlås STEP 535

– motorlås i smalprofil anpassat för dörrmiljöer med de absolut högsta kraven på intrångssäkerhet

STEP 535 är ett motorlås med hakregel för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet. Låset är konstruerat i smalprofilutförande med 35 mm dorndjup. Konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö.

Låset är utprovat för högfrekvent öppnande. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan.

För dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottskraven

STEP 535 tillhör marknadens säkraste motorlås och kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar.

Låset är certifierat för högsta inbrottsskydd, klass 5 enl. SSF 3522 samt Grade 7 enl. SS-EN 14846:2008.

Det har en extremt stark hakregel som dessutom är blockerad och spärrad i låst läge. Brytstyrkan är 54 kN (5 400 kg). Låset har också en paniklåsnings-funktion.

Utrymning och återinrymning

Motorlåset STEP 535 passar också som utrymningslås i SSF 3522 klass 2B tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierat enl. SS-EN 179:2008.

Vid utrymning kan styrenheten hantera återlåsning eller återinrymning på flera sätt som kan skräddarsys för lokalens behov. Kontinuerlig återinrymning, tidsstyrd och/eller brandlarmsstyrd.

Återställning sker via nyckel, reset-ingång eller återställt brandlarm.

Välj bredd på stolpen

STEP 535 finns med 22 mm (ST535) eller 25 mm (ST535-25) bred stolpe. Båda är certifierade i klass 5 enligt SSF 3522.

För brandgodkända dörrar

Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008. Gäller i kombination med tillhållande lås.

Styrenhet med smarta funktioner

Styrenheten ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.

Valbarhet för återinrymning

Med STEP 535 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad(överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad(överordnad)

Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

Läs mer om STEP styrenheter här

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Med unik FreeDrive®-teknik

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och mekaniskt helt oberoende av varandra. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

 


Funktionsbeskrivning STEP 535
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.

 

Kombinera med STEP Exit för att maximera fördelarna med FreeDrive®

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

FreeDrive® tekniken frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals gånger varje dag.

Gå till STEP Exit för STEP 535

Security: Klass 5 SSF-3522
Security: Grade 7 SS-EN 14846.
Brandgodkänd: E/EI 120*

(*i kombination med tillhållande lås.)Factory tested: 1 700 000 cykler
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
Certifikat
 • Certifierat i klass 5 enligt SSF 3522.
 • Certifierat i Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008. Gäller i kombination med tillhållande lås.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Paniklåsning.
 • Brytstyrka 5,4 kN (5 400 kg).
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 35 mm dorndjup.
 • Välj mellan 22 mm (ST535) eller 25 mm (ST535-25) bred stolpe.
 • Krypterad kommunika­tion OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Utrymning och återinrymning med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Fyra programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST535 5868070 STEP 535 Motorlås. Inkl. ST535, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1169 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST535LB 5868072 STEP 535 set med motorlås och styrbox. Inkl. ST535, STEP Styrenhet ST500C, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1169 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST535KPL 5868071 STEP 535 komplett set. Inkl. ST535, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9011-6, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1169 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST535-25 STEP 535 Motorlås. Inkl. ST535-25, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1169 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST535-25LB STEP 535 set med motorlås och styrbox. Inkl. ST535-25, STEP Styrenhet ST500C, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1169 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST535-25KPL STEP 535 komplett set. Inkl. ST535-25, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9011-6, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1169 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Strömförbrukning STEP 535
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning i vila : 69 mA vid 24 V DC.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Måttskiss STEP 535

Måttskiss STEP 535

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway