Motorlås STEP 550

– ett kraftfullt och snabbt motorlås för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet

STEP 550 är ett motorlås med hakregel och tryckesfall för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet. Låset kan användas såväl som nattlås som ett extremt säkert daglås. Konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö.

Låset är utprovat för högfrekvent öppnande. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan.

För dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottskraven

STEP 550 tillhör marknadens säkraste motorlås och kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar.

Låset passar i skyddsklass 1, 2, 3 enl. SSF 200 och är certifierat för högsta inbrottsskydd, klass 5 enl. SSF 3522 samt Grade 7 enl. SS-EN 14846:2008. Det får ingå som låsning i många välrenommerade säkerhetsdörrars beslag för klass RC3 och RC4.

STEP 550 har en extremt stark hakregel som dessutom är blockerad och spärrad i låst läge. Brytstyrkan är 56 kN (5 600 kg). Låset har också en paniklåsnings-funktion.

Utrymning och återinrymning

Motorlås STEP 550 passar också som utrymningslås i SSF 3522 klass 2B tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Antingen med snedställt nödbehör för larmad utgång eller med SplitGo-behör för kontinuerligt användande på tryckesposition. Certifierat enl. SS-EN 179:2008.

Vid utrymning kan styrenheten hantera återlåsning eller återinrymmning på flera sätt som kan skräddarsys för lokalens behov. Kontinuerlig återinrymning, tidsstyrd och/eller brandlarmsstyrd.

Återställning av återinrymningsläge sker via nyckel, reset-ingång eller återställt brandlarm.

För dörrar med brandkrav

Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

Styrenhet med smarta funktioner

Styrenheten ST500C använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.

Valbarhet för återinrymning

Med STEP 550 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad(överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad(överordnad)

Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

Läs mer om styrenheten här

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Med unik FreeDrive®-teknik

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och mekaniskt helt oberoende av varandra. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

Godkänd med Söderhamn Innovations nödöppnare

STEP 550 är godkänd tillsammans med nödöppnare av typ T+P från Söderhamn Innovation.

 


Funktionsbeskrivning STEP 550
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.

 

Kombinera med STEP Exit för att maximera fördelarna med FreeDrive®

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

FreeDrive® tekniken frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals gånger varje dag.

Gå till STEP Exit för STEP 550

Security: Grade 7 SS-EN 14846. + Klass 5 SSF-3522.
Brandgodkänd: E/EI 120
Factory tested: 1 700 000 cykler
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.
Certifikat
 • Certifierat i klass 5 enligt normen SSF 3522.
 • Certifierat i Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • 5 600 kg brytstyrka.
 • Paniklåsning.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
 • Förberett för OSDP.
 • Utrymning och återinrymning med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.
 • Godkänd tillsammans med nödöppnare av typ T+P från Söderhamn Innovation.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Fyra programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST550 5867800 STEP 550 Motorlås. Inkl. ST550, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST550LB 5867802 STEP 550 Motorlås set med motorlås och styrbox. Inkl. ST550, STEP Styrenhet ST500C, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST550KPL 5867801 STEP 550 komplett set. Inkl. ST550, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9009-15, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Strömförbrukning STEP 550
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning i vila : 70,8 mA vid 24 V DC.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Måttskiss STEP 550

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway