Motorlås STEP 550

STEP 550 är ett kraftfullt och snabbt motorlås för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet.

Den tekniskt designade hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. Låset kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven.

Manipulationsskyddad spärrteknik

En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlåsning. Samtidigt känner en indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Styrenhet med smarta funktioner

Styrenheten använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion. Styrenheten hanterar återinrymning samt daglås.

Nödutrymning med återlåsning eller återinryming

Till motorlåsen finns STEP Exit utrymningsbehör som är CE-märkta enl. SS-EN 179:2008. Antingen placerade som snedställda nödbehör på cylinderposition eller med splitfunktion på tryckesposition.

Valbarhet för återinrymning

Med STEP 550 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad(överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad(överordnad)

Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

Godkänd med Söderhamn Innovations nödöppnare

STEP 550 är godkänd tillsammans med nödöppnare av typ T+P från Söderhamn Innovation.

För dörrmiljöer med brandkrav

STEP 550 är utrustad med tryckesfall och är lämplig för dörrmiljöer med brandkrav. Produkten är brandgodkänd i brandteknisk klass E/EI120.

Med unik FreeDrive®-teknik

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och mekaniskt helt oberoende av varandra. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

Se filmen om motorlås STEP 550


Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.

Kombinera STEP 550 med STEP Exit för att maximera fördelarna med FreeDrive®
STEP Exit nödutrymningsbehör

STEP 550 Motorlås i kombination med STEPs kompletta STEP Exit nödutrymningssortiment ger dig möjlighet att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet. Alla behör är certifierade enligt SS-EN 179:2008.

FreeDrive®-tekniken ger produkterna oslagbar livslängd

STEP 550 är utrustad med FreeDrive®. Den unika tekniken frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals gånger varje dag.


 

Security: Grade 7 SS-EN 14846. + Klass 5 SSF-3522.
Brandgodkänd: E/EI 120
Factory tested: 1 700 000 cykler
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.
Certifikat
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • 5600kg brytstyrka.
 • Styrenheten hanterar daglås.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation AES-128.
 • Strömförbrukning: 32 mA i vila, max 255 mA i ca 20 ms.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
 • Förberett för OSDP.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås. Styrenheten hanterar återinrymning. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
 • Godkänd tillsammans med nödöppnare av typ T+P från Söderhamn Innovation.
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST550 5867800 STEP 550Motorlås. Med modern kolvplacering och tryckesfall. 50 mm dorndjup.
ST550 KPL 5867801 STEP 550 komplett set. Inklusive ST550, STEP Styrbox, STEP Karmöverföring, 10 m halogenfri kabel, mekaniskt slutbleck ST9009-15 samt skruv- och magnetset.
ST550 LB 5867802 STEP 550 Motorlås set med motorlås och styrbox.. Inkl. ST550, STEP Styrenhet, STEP 20 cm kabel, samt skruvset.
Strömförbrukning STEP 550
 • Spänning: 15-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning: 24 V DC: 59 mA.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Måttskiss STEP 550

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway