Motorlås STEP 551

– ett kraftfullt och snabbt motorlås för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet

STEP 551 är ett motorlås med kraftfull hakregel för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet. Låset kan användas såväl som nattlås som ett extremt säkert daglås. Konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö.

Låset är utprovat för högfrekvent öppnande. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan.

För dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottskraven

STEP 551 tillhör marknadens säkraste motorlås och kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar.

Certifierat för högsta inbrottsskydd, klass 5 enl. SSF 3522 samt Grade 7 enligt SS-EN 14846:2008. Låset får ingå som låsning i många välrenommerade säkerhetsdörrars beslag för klass RC3 och RC4.

Låset har en extremt stark hakregel som dessutom är blockerad och spärrad i låst läge. Brytstyrkan är 56 kN (5 600 kg). Låset har också en paniklåsnings-funktion.

Utrymning och återinrymning

Motorlås STEP 551 passar också som utrymningslås i SSF 3522 klass 2B tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierat enl. SS-EN 179:2008.

Vid utrymning kan styrenheten hantera återlåsning eller återinrymmning på flera sätt som kan skräddarsys för lokalens behov. Kontinuerlig återinrymning, tidsstyrd och/eller brandlarmsstyrd.

Återställning av återinrymningsläge sker via nyckel, reset-ingång eller återställt brandlarm.

För dörrar med brandkrav

Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008. Gäller i kombination med tillhållande lås.

STEP 551 Motorlås

Styrenhet med smarta funktioner

Styrenheten ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.

Valbarhet för återinrymning

Med STEP 551 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad(överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad(överordnad)

Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

Läs mer om STEP styrenheter här

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Med unik FreeDrive®-teknik

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och mekaniskt helt oberoende av varandra. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

Tryck på play och se filmen om våra motorlås nedan


Funktionsbeskrivning STEP 551
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.

 

Kombinera med STEP Exit för att maximera fördelarna med FreeDrive®

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

FreeDrive® tekniken frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals gånger varje dag.

Gå till STEP Exit för STEP 551

Security: Grade 7 SS-EN 14846. + Klass 5 SSF-3522.
Brandgodkänd: E/EI 120*

(*i kombination med tillhållande lås.)Factory tested: 1 700 000 cykler
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
Certifikat
 • Certifierat i klass 5 enligt normen SSF 3522.
 • Certifierat i Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008. Gäller i kombination med tillhållande lås.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Paniklåsning.
 • 5 600 kg brytstyrka.
 • Styrenheten hanterar daglås.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Utrymning och återinrymning med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Fyra programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST551 5867803 STEP 551 Motorlås. Inkl. ST551, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST551LB 5867805 STEP 551 Motorlås set med motorlås och styrbox. Inkl. ST551, STEP Styrenhet ST500C, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST551KPL 5867804 STEP 551 komplett set. Inkl. ST551, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9009-15, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Strömförbrukning STEP 551
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning i vila : 70,8 mA vid 24 V DC.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Måttskiss STEP 551

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway