Motorlås STEP 551

STEP 551 är ett kraftfullt och snabbt motorlås för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet.

Den tekniskt designade hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. Låset kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven.

Manipulationsskyddad spärrteknik

En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlåsning. Samtidigt känner en indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Styrenhet med smarta funktioner

Styrenheten använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion. Styrenheten hanterar återinrymning samt daglås.

Nödutrymning med återlåsning eller återinryming

Till motorlåsen finns STEP Exit utrymningsbehör som är CE-märkta enl. SS-EN 179:2008. Antingen placerade som snedställda nödbehör på cylinderposition eller med splitfunktion på tryckesposition.

Valbarhet för återinrymning

Med STEP 551 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad(överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad(överordnad)

Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

För dörrmiljöer med nattlåsning

Motorlås STEP 551 är utan tryckesfall passar bra som ett säkert nattlås med motorlåset placerat som extralås. Vid arbetsdagens slut kan motorlåset säkra lokalen som nattlås kopplat mot sk. väsentlig funktion. Beroende på valt daglås passar motorlåset också bra med dörrautomatik.

Med unik FreeDrive®-teknik

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och mekaniskt oberoende av varandra. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

Brandgodkänd

STEP 551 är certifierad i brandteknisk klass E/EI120 i kombination med tillhållande lås.

Se filmen om motorlås STEP 550

 


Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.

Kombinera STEP 551 med STEP Exit för att maximera fördelarna med FreeDrive®

STEP Exit nödutrymningsbehör

STEP 551 Motorlås i kombination med STEPs kompletta STEP Exit nödutrymningssortiment ger dig möjlighet att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet. Alla behör är certifierade enligt SS-EN 179:2008.

FreeDrive®-tekniken ger produkterna oslagbar livslängd

STEP 551 är utrustad med FreeDrive®. Den unika tekniken frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals gånger varje dag.


 

Brandgodkänd: E/EI 120*

(*i kombination med tillhållande lås.)Security: Grade 7 SS-EN 14846. + Klass 5 SSF-3522.
Factory tested: 1 700 000 cykler
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
Certifikat
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • 5600kg brytstyrka.
 • Styrenheten hanterar daglås.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation AES-128.
 • Strömförbrukning: 32 mA i vila, max 255 mA i ca 20 ms.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
 • Förberett för OSDP.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås. Styrenheten hanterar återinrymning. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST551 5867803 STEP 551 Motorlås. Med modern kolvplacering. 50 mm dorndjup.
ST551 KPL 5867804 STEP 551 komplett set. Inkl. ST550, STEP Styrbox, STEP karmöverföring, 10 m halogenfri kabel, ett mekanisk slutbleck ST9009-15 samt skruv- och magnetset.
STEP 551 LB 5867805 STEP 551 Motorlås set med motorlås och styrbox.. Inkl. ST551, STEP Styrenhet, STEP 20 cm kabel, samt skruvset.
Strömförbrukning STEP 551
 • Spänning: 15-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning: 24 V DC: 59 mA.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Måttskiss STEP 551

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway