Motorlås STEP 552

– motorlås för dörrmiljöer med höga säkerhetskrav och dörrautomatik

Motorlås STEP 552 ger möjlighet att få högt klassat inbrottsskydd i kombination med dörrautomatik, brandkrav och utrymning enl. SS-EN 179. Konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö.

Låset är utprovat för högfrekvent öppnande. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan.

För dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottskraven

STEP 552 tillhör marknadens säkraste motorlås och kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar.

Låset passar i skyddsklass 1, 2, 3 enl. SSF 200 och är certifierat för högsta inbrottsskydd, klass 5 enl. SSF 3522 samt Grade 7 enl. SS-EN 14846:2008. Det får ingå som låsning i många välrenommerade säkerhetsdörrars beslag för klass RC3 och RC4.

STEP 552 har en extremt stark hakregel som dessutom är blockerad och spärrad i låst läge. Brytstyrkan är 56 kN (5 600 kg). Låset har också en paniklåsnings-funktion.

Utrymning och återinrymning

Motorlås STEP 552 passar också som utrymningslås i SSF 3522 klass 2B tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Antingen med snedställt nödbehör för larmad utgång eller med SplitGo-behör för kontinuerligt användande på tryckesposition. Certifierat enl. SS-EN179:2008.

Vid utrymning kan styrenheten hantera återlåsning eller återinrymmning på flera sätt som kan skräddarsys för lokalens behov. Kontinuerlig återinrymning, tidsstyrd och/eller brandlarmsstyrd.

Återställning av återinrymningsläge sker via nyckel, reset-ingång eller återställt brandlarm.

För dörrar med brandkrav

Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

Unik automatikkolv möjliggör öppning med dörrautomatik

STEP 552 har exakt samma fina egenskaper och tekniker som STEP 550. Skillnaden mellan de två motorlåsen är att STEP 552 har en unikt utformad automatikkolv.

Automatikkolvens funktion

När dörren öppnas elektriskt kan automatikkolven vika sig och möjliggör därmed öppning med dörrautomatik. Direkt efter att dörren öppnats skjuter automatikkolven ut, blir fast i sin position och fungerar precis som en vanlig fallkolv igen.

STEP 552 är därför anpassad för dörrmiljöer där du vill ha ökad tillgänglighet.

Brandigenhållning och hög slitstyrka

Eftersom automatikkolven ser ut som en vanlig fallkolv kan den fördela slitstyrkan över hela sin yta. Den ser även till att brandigenhållningen upprätthålls, även om det skulle uppstå en glipa mellan kolven och slutblecket. Detta i kombination med STEP Listtrycksteknik gör att STEP 552 tål ett högt listtryck och säkerställer en hög driftsäkerhet.

Styrenhet med smarta funktioner

Styrenheten ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.

Flera återinrymningsmöjligheter

Med STEP 552 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad (överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3–60 min + ev. brandlarmstriggad (överordnad)

Återinrymningsfunktionen återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

 

Läs mer om STEP styrenheter här


Funktionsbeskrivning STEP 552
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande. Automatikkolven kan öppnas elektriskt via öppnasignal även då hakregeln är i olåst läge.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Automatikkolven dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Automatikkolven är omställbar höger/vänster.

 

FreeDrive® minimerar slitage vid mekanisk användning

FreeDrive® är en teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt. Det gör att slitaget minimeras vid användningen av vred, nyckel eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i dörrar i utrymningsväg och kan användas tusentals gånger varje dag.

Manipulationsskyddad spärrteknik

En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlåsning. Samtidigt känner en indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Kombinera med STEP Exit för att maximera fördelarna med FreeDrive®

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

FreeDrive® tekniken frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals gånger varje dag.

Gå till STEP Exit för STEP 552

Listtryck: 80 kg
Security: Klass 5 SSF-3522
Security: Grade 7 SS-EN 14846.
Brandgodkänd: E/EI 120
Factory tested: 1 700 000 cykler
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande. Automatikkolven kan öppnas elektriskt via öppnasignal även då hakregeln är i olåst läge.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Automatikkolven dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Automatikkolven är omställbar höger/vänster.
Certifikat
 • Certifierat i klass 5 enligt normen SSF 3522.
 • Certifierat i Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Unik automatikkolv.
 • Brytstyrka 56 kN (5 600 kg).
 • Paniklåsning.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 80 kg.
 • Utrymning och återinrymning med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Fyra programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST552 5868165 STEP 552 Motorlås. Inkl. ST552, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST552LB 5868166 STEP 552 Motorlås set med motorlås och styrbox. Inkl. ST552, STEP Styrenhet ST500C, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST552KPL 5868167 STEP 552 komplett set. Inkl. ST552, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9009-15, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Strömförbrukning STEP 552
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning i vila : 70,8 mA vid 24 V DC.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Måttskiss STEP 552

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway