» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Regelelslutbleck STEP 15 Secure

– Kraftigt regelelslutbleck för hög säkerhet

STEP 15 Secure klarar extrema brytkrafter och är anpassad för dörrar med höga säkerhetskrav. Det kraftiga regelelslutblecket ger en snabb och slitstark låsning, en fördel när många in- och utpasseringar ska ske med en säker låsning mellan varje passage.

Funktion

STEP 15 Secure har ett vridfall som innesluter dörrlåsets utlåsta regel eller hakregel. För högsta säkerhet ska dörrlåset förses med dubbelcylinder. Dörren öppnas normalt via ett passersystem men kan även öppnas med nyckel eller monterat vred.

Genom att kombinera elslutbleckets slitstyrka och snabbhet med säkerheten hos ett regellås passar STEP 15 Secure i dörrmiljöer med extremt höga säkerhetskrav, som banker, fängelser och försvarsanläggningar.

Hög säkerhet

STEP 15 Secure låser normalt dörren direkt i stängningsmomentet genom att låsregeln innesluts i ett vridfall av härdat stål. Den extremt kraftiga konstruktionen är både slitstark och mycket motståndskraftig vid angrepp.

Utrustad med STEPs listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 15 Secure är utrustad med STEPs listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 500 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörr – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Kompletterande förstärkningsbehör

Vid behov av ytterligare förstärkning av infästningen finns speciella förstärkningsbehör att montera på insidan och utsidan av karmen. Förstärkningsbehören spänns samman med gängstänger och hylsmuttrar till ett starkt förband.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Vi berättar gärna mer om produkten och hur den bäst kan anpassas till din dörrmiljö.

Teknisk information STEP 15 Secure
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI60 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Vridfall i härdat stål, låshus och montagestolpe i rostfritt stål.
 • Brythållfasthet: 16 kN (≈ 1 600 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (≈ 500 kg). Gäller enbart STEP 15 Secure med artikelnummer ST664-J, ST664-J 12, ST664-N, och ST664-N 12.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Knacksäkrad.
 • 11 W 100 % ED.
 • Inklusive 5 meter anslutningskabel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST664-C Elslutbleck STEP 15 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger. Inklusive kolvkontakt, spärrkontakt och 5 m kabel.
ST664-C12 Elslutbleck STEP 15 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger. Inklusive kolvkontakt, spärrkontakt och 5 m kabel
ST664-G Elslutbleck STEP 15 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster. Inklusive kolvkontakt, spärrkontakt och 5 m kabel.
ST664-G12 Elslutbleck STEP 15 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster. Inklusive kolvkontakt, spärrkontakt och 5 m kabel.
ST664-J Elslutbleck STEP 15 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger. Inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST664-J12 Elslutbleck STEP 15 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger. Inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST664-N Elslutbleck STEP 15 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster. Inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST664-N12 Elslutbleck STEP 15 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster. Inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
Strömförbrukning STEP 15 Secure
Rättvänd funktion
 • 24 V DC: Max 458 mA.
 • 12 V DC: Max 917 mA.
Omvänd funktion
 • 24 V DC. 458 mA, max 160 mA.
 • 12 V DC. 917 mA, max 423 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 15 Secure

 

Måttskiss STEP 15 Secure

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway