» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Hakregelelslutbleck STEP 18 Secure

Ett hakregelelslutbleck för säkerhet och utrymning

STEP 18 Secure är ett hakregelelslutbleck som ger högsta intrångssäkerhet med en slitstark och snabb låsning och upplåsning. Lämplig för installation i dörrar med ett högt antal in- och utpasseringar trots höga krav på intrångs­säkerhet. STEP 18 Secure är i RC-utförande godkänd för låsning av säkerhetsdörrar upp till RC4.

Certifierad i brandteknisk klass E/EI60 enligt SS-EN 14846:2008.

Beprövad utrymning med nödhandtag eller utrymningsknapp

Elslutblecket låser kring dörrlåsets hakregel och både låsning och upplåsning sker med distinkt snabbhet. De flesta styrsystem på marknaden kan styra låset, till exempel passersystem, kodlås och kopplingsur. En cylinder kan alltid manövrera dörren.

I kombination med ett nödut­rymningslås enligt SS-EN 179:2008 får STEP 18 Secure en hög utrymningssäkerhet vid en brand eller annan utrymningssituation. Elslutblecket kan också monteras i en utrymningsväg som öppnas med utrymnings­knapp.

Högsta säkerhet för dörrar med många passager

Med STEP 18 Secure får du högsta intrångssäkerhet i dörrar som ska kunna ­öppnas ofta och snabbt genom hög brytstyrka och ett elektriskt manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Den fulla brytstyrkan uppnås i både rättvänd och omvänd funktion.

STEP 18 Secure i RC-utförande för inbrottsklassade dörrar

STEP 18 Secure i RC-utförande är godkänd för låsning av säkerhetsdörrar i klass RC3 och RC4 (krav för dörr i skyddsklass 2 och 3) tillsammans med ASSA 511, enligt SS-EN 1627.

Utrustad med STEPs unika listtrycksteknik

Tryck på dörren är ett vanligt problem, till exempel kan dörren vara lite skev eller att det har samlats grus eller snö vid tröskeln som orsakar listtrycket. STEPs listtrycksteknik gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 500 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – även om dörrlåset spänner mot elslutblecket möjliggör listtryckstekniken att dörren alltid kan låsa upp.
 • Dörrautomatik – listtryckstekniken i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörr – listtryckstekniken säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Brett urval av montagestolpar

Till STEP 18 Secure finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål.

STEP 18 Secure Hakregelelslutbleck

Funktionsbeskrivning
 • Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande och blir upplåst (rättvänd funktion).
 • Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande och blir låst (omvänd funktion).
 • Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.
 • Passersystemet känner med hjälp av spärrkontakten att elslutblecket är låst eller upplåst.
 • Välj om låset ska passa höger- eller vänsterhängd dörr, vara i rättvänd eller omvänd funktion, 24 V eller 12 V samt vilken regelbredd den ska vara anpassad för.
 • STEP 18 Secure i RC-utförande är godkänd för låsning av säkerhetsdörrar i klass RC3 och RC4 (krav för dörr i skyddsklass 2 och 3) tillsammans med ASSA 511, enligt SS-EN 1627.

Se funktionstabell

Certifikat
 • Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enl. SS-EN 14846.
 • Brandgodkänd.
Teknisk information
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Brythållfasthet 15 kN (≈ 1 500 kg).
 • Öppnar trots listtryck på 5 kN (≈ 500 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Inklusive 5 meter anslutningskabel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST180-A 7 mm 5866675 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-A 7 mm 10 M 5866675 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 10 m kabel.
ST180-A 9 mm 5866678 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-A12 7 mm 5866677 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-A12 9 mm 5866679 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B 7 mm 5866682 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B 7 mm 10 M 5866682 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 10 m kabel.
ST180-B 9 mm 5866684 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B12 7 mm 5866683 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B12 9 mm 5866685 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C 10 mm 5866680 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C 12 mm 5866681 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C12 10 mm Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C12 12 mm Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D 10 mm 5866686 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D 12 mm Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D12 10 mm 5866687 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D12 12 mm Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A 7 mm 5866688 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A 7 mm 10 M 5866688 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-A 9 mm 5866690 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A 9 mm 10 M 5866690 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-A12 7 mm 5866689 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A12 9 mm 5866691 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B 7 mm 5866692 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B 7 mm 10 M 5866692 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-B 9 mm 5866694 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B 9 mm 10 M 5866694 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-B12 7 mm 5866693 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B12 9 mm 5866695 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för modern kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C 10 mm 5866696 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C 12 mm 5866698 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C12 10 mm 5866697 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C12 12 mm 5866699 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D 10 mm 5866786 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D 12 mm 5866788 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D12 10 mm 5866787 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D12 12 mm 5866789 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger anpassad för klassisk kolvplacering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-AS 5867226 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST180-AS12 5867227 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST180-BS 5867228 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST180-BS12 5867229 Elslutbleck STEP 18 Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST181-AS 5867231 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST181-AS12 5867233 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST181-BS 5867234 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
ST181-BS12 5867235 Elslutbleck STEP 18 Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger. För RC-klassade säkerhetsdörrar med Assa 511.
Strömförbrukning STEP 18 Secure
Rättvänd funktion
 • 24 V DC. 313 mA olåst.
 • 12 V DC. 639 mA olåst.
Omvänd funktion
 • 24 V DC. 267 mA max, 126 mA låst.
 • 12 V DC. 545 mA max, 98 mA låst.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 18 Secure

Måttskiss STEP 18 Secure

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway