Automatisk kantregel STEP 21

– automatisk kantregel för trä- och ståldörrar

STEP 21 är en automatisk kantregel för pardörrar där två dörrblad stängs mot varandra. STEPs unika listtrycksteknik gör att dörren kan öppna, även om den utsätts för ett högt tryck.

Automatiska kantreglar används vid pardörrar som automatiskt ska låsa när de två dörrbladen stängs mot varandra. Det dörrblad som stängs först kallas för passivt dörrblad och det som stängs sist kallas för aktivt dörrblad.

STEP 21 Automatisk kantregel

referensbild-konserthus-step21

Funktion

De automatiska kantreglarna monteras vanligtvis på den övre och nedre delen av det passiva dörrbladet, där du vill att det passiva dörrbladet ska låsa automatiskt när det aktiva dörrbladet stängs. Det aktiva dörrbladet blir därefter automatiskt låst med ett vanligt lås i det passiva dörrbladet.

På samma sätt är automatiska kantreglar konstruerade för att automatiskt låsa upp det passiva dörrbladet varje gång det aktiva dörrbladet öppnas.

STEP 21 är anpassad för trä- eller ståldörrar.

Utrustad med STEPs unika listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 21 är utrustad med STEPs unika listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck.

  • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp.
  • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
  • Utrymningsdörr – listtrycksfunktionen säkerställer att det passiva dörrbladet kan öppna, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Bleck som tillbehör

Vi erbjuder två typer av bleck som tillbehör till denna produkt. Glidbleck ST953-2 och slutbleck ST953-1. Båda dessa ingår i förpackningen vid köp av STEP 21 och kan också köpas separat.

Teknisk information STEP 21
  • Material av stål för brandklassade dörrar.
  • Regelkolv 16 mm.
  • Regelkolvens utlåsning är 16 mm.
  • Regelkolven är justerbar + 25 mm.
  • Garanterar öppning trots listtryck (gäller ej art.nr STEP 21DH, STEP 21DV).
Art. nr. E-nr Beskrivning
STEP 21 Automatisk kantregel STEP 21. Anpassad för trä- eller ståldörrar.
Måttskiss STEP 21

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway