Regelelslutbleck STEP 28E Secure

Regelelslutbleck för dörrar med dörrautomatik

STEP 28E Secure gör det möjligt att kombinera krav på säkerhet, brandkrav och utrymning med dörrautomatik eller draghandtag. Elslutblecket används tillsammans med fallhakregellås eller fallregellås vilket ger en hög intrångssäkerhet medan en dörrigenhållande funktion alltid erhålles via tryckesfallen.

Brandgodkänd upp till E/EI 60.

Funktion i normalt läge

STEP 28E Secure har två separat styrbara elslutbleck. Det övre håller låsningen kring dörrlåsets utlåsta hakregel, medan det undre håller dörren stängd på fallkolven. Låshuset i dörren är låst så att hakregeln och fallkolven hålls fast i STEP 28E Secure. Vid öppning av dörren friläggs båda elslutblecken i STEP 28E Secure elektriskt via en tryckknapp eller med kort/kod. Därefter kan dörrautomatiken, draghandtaget eller nyckeln användas.

Nödutrymningsfunktion och brandkrav i rättvänd och omvänd funktion

STEP 28E Secure monteras ofta med nödutrymningslås enligt SS-EN 179 där brandkrav och utrymning ska kombineras med dörrautomatik. STEP 28E Secure tillåter även nödöppning via utrymningsknapp i brandcellsgräns.

Är låshuset i dörren är utrustad med ett godkänt utrymningsbehör enligt SS-EN 179 kan dörren öppnas från insidan vid brand eller annan fara. Efter utrymningen håller fallkolven dörren stängd i det undre elslutblecket. Inpassering från utsidan sker därefter med kort/kod och draghandtag/dörrautomatik. Montering av utvändigt trycke ger även möjlighet till återinrymning.

I omvänd funktion tillåter STEP 28E att utrymningsfunktionen styrs av en nödöppningsknapp varefter dörren kan öppnas mekaniskt från den sida som har ett trycke. Vridfallet för låsregeln låser då i omvänd funktion (upplåst utan spänning) och det undre vridfallet låser i rättvänd funktion (låst utan spänning).

Vid brand eller annan fara kan brandlarmet som komplement frilägga dörren så att den endast är stängd på det undre vridfallet. Dörren behåller då sin brandtillhållning och öppnas mekaniskt via den sida som har ett trycke. Öppningsautomatik kan också aktiveras.

Passagekontroll även efter utrymning

Efter att dörren låsts upp med nyckel, utrymningsbehör, nödöppningknapp eller via brandlarm ger ett monterat tryckeshandtag återinrymningsmöjlighet. Ett draghandtag monterat på utsidan ger en fortsatt passagekontroll med öppning via kodmedia.

Utrustad med STEPs listtrycksteknik

STEPs listtrycksteknik gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 500 kg.

Stort urval av montagestolpar

Till STEP 28E finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. I vår Stolpguide finns alla våra montagestolpar samlade. Ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö. Vi har marknadens bredaste sortiment av montagestolpar.  Alla stolpar är konstruerade av oss och är tillverkade i rostfritt stål.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 28E Secure
 • Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd)
 • enligt SS-EN 14846.
 • Brandgodkänd upp till brandteknisk klass E/EI 60.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
 • Brythållfasthet över 15 kN (≈ 1500 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (≈ 500 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Inklusive 5 meter halogenfri anslutningskabel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST280-AE 7 mm 5867096 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-AE 7 mm 10 M Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster för Connect. Inkl. 10 m halogenfri kabel.
ST280-AE 9 mm 5867098 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-AE 9 mm 10 M Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster för Connect. Inkl. 10 m halogenfri kabel.
ST280-AE12 7 mm 5867097 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-AE12 9 mm 5867099 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-BE 7 mm 5867105 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-BE 7 mm 10 M Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger för Connect. Inkl. 10 m halogenfri kabel.
ST280-BE 9 mm 5867107 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-BE 9 mm 10 M Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger för Connect. Inkl. 10 m halogenfri kabel.
ST280-BE12 7 mm 5867106 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-BE12 9 mm 5867108 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-CE 10 mm 5867101 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-CE 12 mm 5867103 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-CE12 10 mm 5867102 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-CE12 12 mm 5867104 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-DE 10 mm 5867109 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-DE 12 mm 5867119 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 24 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-DE12 10 mm 5867118 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST280-DE12 12 mm 5867121 Elslutbleck STEP 28E Secure. Rättvänd funktion 12 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-AE 7 mm 5867122 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-AE 9 mm 5867124 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-AE12 7 mm 5867123 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-AE12 9 mm 5867125 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-BE 7 mm 5867131 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-BE 9 mm 5867133 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-BE12 7 mm 5867132 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-BE12 9 mm 5867134 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger för Connect. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-CE 10 mm 5867126 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-CE 12 mm 5867128 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-CE12 10 mm 5867127 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-CE12 12 mm 5867129 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, vänster för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-DE 10 mm 5867135 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-DE 12 mm 5867137 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 24 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-DE12 10 mm 5867136 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
ST281-DE12 12 mm 5867138 Elslutbleck STEP 28E Secure. Omvänd funktion 12 V DC, höger för Modul. Inkl. 5 m halogenfri kabel.
Strömförbrukning STEP 28 E Secure
Rättvänd funktion
 • 24 V DC  + 15 % – 10 %. 500 mA olåst
 • 12 V DC +15 % – 10 %. 1000 mA olåst
Omvänd funktion
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 267 mA max, 126 mA låst.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 534 mA max, 98 mA låst.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 28E Secure

Måttskiss STEP 28E Secure

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway