» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Elslutbleck STEP 30 Preload

– Elslutbleck med små mått som passar in i redan befintliga urtag

STEP 30 Preload är ett minimalt elslutbleck. Speciellt anpassat för att kunna ersätta befintliga enkla elslutbleck och skapa en driftsäker dörrmiljö även i äldre dörrpartier och urtag.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan öppna även om den utsätts för tryck. Utvecklad och producerad i Sverige.

STEP 30 Preload elslutbleck ger nytt liv åt äldre dörrpartier

Som en ersättare för befintliga enkla ­elslutbleck kan du använda STEP 30 Preload elslutbleck. På så sätt har du en möjlighet att uppnå en driftsäker och väl fungerande dörrmiljö även i äldre dörrpartier och urtag.

Gemensamt med de andra produkterna i serien har STEP 30 Preload en mjuk gång som förbättrar upplevelsen kring dörren.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 30 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader– listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik– listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar– listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Ett stort urval av montagestolpar

Till STEP 30 Preload finns ett brett urval montagestolpar i rostfritt stål som får varje dörr att fungera optimalt. Under Stolpguide finns alla våra montagestolpar samlade. Ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö. Vi har marknadens bredaste sortiment av montagestolpar.  Alla stolpar är konstruerade av oss och tillverkade i rostfritt stål.

STEP 30 Preload Elslutbleck

Funktionsbeskrivning

STEP 30 Preload är vändbart för att passa höger- och vänsterdörrar.

ST30 Rättvänd funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir upplåst.

ST300 Rättvänd funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir upplåst. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

ST31 Omvänd funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låst.

ST301 Omvänd funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låst. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

ST35 Omställbar funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låset eller upplåst beroende på slutbleckets inställning.

ST305 Omställbar funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låset eller upplåst beroende på slutbleckets inställning. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

Certifikat
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
Teknisk information
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Brythållfasthet 6 kN (≈ 600 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST30 5867041 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST30-12 5867042 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST300 5867043 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST300-12 5867044 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST31 5867045 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST31-12 5867046 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST301 5867047 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST301-12 5867048 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST35 5867049 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST35-12 5867050 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST305 5867051 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST305-12 5867052 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 30 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP 30 Preload utan och med kolvkontakt

Måttskiss STEP 30 Preload

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway