STEP 30 Preload

– elslutbleck med små mått som passar in i redan befintliga urtag

STEP 30 Preload är ett minimalt elslutbleck anpassat för att kunna ersätta befintliga enkla elslutbleck och skapa en driftsäker dörrmiljö även i äldre dörrpartier och urtag.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan öppna även om den utsätts för tryck.

Nytt liv i äldre dörrpartier

STEP 30 Preload elslutbleck kan användas som en ersättare för befintliga enkla ­elslutbleck. På så sätt ger STEP 30 Preload en möjlighet att uppnå en driftsäker och väl fungerande dörrmiljö även i äldre dörrpartier och urtag.

Gemensamt med de andra produkterna i serien har STEP 30 Preload en mjuk gång som förbättrar upplevelsen kring dörren.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 30 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader– listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik– listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar– listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Stort urval av montagestolpar

Till STEP 30 Preload finns ett brett urval montagestolpar i rostfritt stål som får varje dörr att fungera optimalt.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 30 Preload
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 5 kN (≈ 500 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST30 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST30-12 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST300 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST300-12 Elslutbleck STEP 30 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST31 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST31-12 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST301 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST301-12 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST35 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar qfunktion 24 V DC.
ST35-12 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST305 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST305-12 Elslutbleck STEP 30 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 30 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC +15 % – 10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 30 Preload med och utan kolvkontakt
Måttskiss STEP 30 Preload

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway