Elektriskt skåplås STEP 36

– Elektriskt skåplås med små dimensioner

STEP 36 är ett elektriskt skåplås anpassat för exempelvis medicinskåp, förvaringsboxar, butiksinredning eller liknande. Beroende på stolpe kan låset monteras infällt eller som ett utanpåliggande lås.

Små dimensioner och många montagealternativ

STEP 36 kräver minimalt utrymme och är mycket enkelt att installera.

Låset finns med två olika montagestolpar, en vinklad stolpe som kan fällas in i skåpgaveln, och en box för ett utanpåliggande montage.

Indikering och dörröppnare

Utrustad med mikrobrytare som känner av om luckan är öppen eller stängd. Indikeringsarmen fungerar dessutom som öppningsmekanism och öppnar luckan vid upplåsning.

Elektriskt skåplås STEP 36

Teknisk information STEP 36
  • Brythållfasthet 4 kN (≈ 400 kg).
  • Finns i rättvänd funktion.
  • Material: rostfritt stål.
  • Stolpe i borstat rostfritt stål t=2 mm.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST3601 Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 24 V DC, vinklad montagestolpe.
ST3601-12 Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 12 V DC, vinklad montagestolpe.
ST3602 Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 24 V DC, utanpåliggande montagebox.
ST3602-12 Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 12 V DC, utanpåliggande montagebox.
Strömförbrukning STEP 36
  • 24 V DC + 10 % – 10 %. 230 mA.
  • 12 V DC + 10 % – 10 %. 420 mA.
Kopplingsschema STEP 36
Måttskiss STEP 36 med vinklad montagestolpe

Måttskiss STEP 36 med utanpåliggande montagebox

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway